Desenli Bayan Örgü Kazak Yapılışı

desenli kazak
BEDEN: 38
MALZEME: 600 gr. beyaz angora, 100 gr. kırmızı kırçıllı yün. 4 ve 5.numara sis. KULLANILAN ÖRGÜLER: 1) 2/2 lastik 2) Düz örgü.
ÖRNEK: 5 numara şiş ve düz örgü ile 18 ilmek ve 24 sıra 10 santimetrelik bir kareye eşittir.
NOT: Verilen ölçüler 38 beden içindir. Her büyük beden için 8 ilmek fazla, 4 cm. uzun örün.
YAP1LıŞI:
ARKA: 4 numara şiş ve beyaz yün ile 76 ilmek başlayın. 6 cm. 2/2 lastik örün. (Yani 2 ilmeği yüz, 2 ilmeği ters örerek sıra sonuna kadar gidin. 2. ve sonraki sıralarda ilmekleri olduğu gibi örün.) Lastikten şoma 5 numaralı şişe geçin ve eşit aralıklarla 14 ilmek artırın. Düz örgüyle devam edin. Ön için verilen şemanın en alt kısmındaki bordürü uygulayın. Daha sonra düz örgüyle devam edin. Yaklaşık 58 cm’de ilmekleri kapayın. ÖN: Arkası gibi başlayın. Yalnız lastikten sonra şemayı uygulayın. Şemadaki her kare 1 ilmek ve 1 sıraya eşittir. 52 cm’de de yaka oyuğu için ortadaki 16 ilmeği kapayın. İki kısmı ayrı ayrı örün. İç kısımlardan da önce 3 ilmek, sonra 2 ilmek ve 5 defa 1 ilmek eksiltin. 58 cm’de bütün ilmekleri kapayın.

Modelin Devamı İçin Tıklayınız.. »

Desenli Çocuk Kazak Yapılışı

örgü çocukORGU ŞEKLİ Düz örgü, 2+2 lastik örgü
ARKA: 257 renk numaralı L iplikle 70 ilmek baş-ı lanır, 1+1 lastik I örülür. 257 renk I numaralı İplikle 4 i sıra, 219 renk numaralı iplikle 1 sıra, 185 renk numaralı iplikle 3 sıra, 257 renk numaralı İplikle 3 sıra örülerek düz örgüye geçilir. Aşağıdaki renk sıralamasıyla devam edilir: 219 renk numaralı iplikle 1 sıra, 185 renk numaralı iplikle 3 sıra, 257 renk numaralı iplikle 1 sıra, 219 renk numaralı iplikle 2 sıra, 8473 renk numaralı iplikle 12 sıra, 219 renk numaralı iplikle 2 sıra, 257 renk numaralı İplikle 1 sıra, 185 renk numaralı İplikle 3 sıra, 219 renk numaralı iplikle 1 sıra, 257 renk numaralı iplikle 2 sıra, 31065 renk numaralı iplikle 12 sıra, 257 renk numaralı İplikle 2 sıra, 219 renk numaralı İplikle 1 sıra, 185 renk numaralı İplikle 3 sıra, 257 renk numaralı iplikle 1 sıra, 219 renk numaralı iplikle 2 sıra örülür.
Beden boyu 40 cm’de yanlardan kol evi İçin 3+2+1 ilmek kesilir. Beden boyu 57 cm’de arka yaka İçin ortadaki 22 İlmek bir defada kesilip, omuzlarda kalan 18’er İlmek 5 sıra daha örülür ve 5+6+7 İlmek kesilerek bitirilir.
ÖN: 257 renk numaralı iplikle 70 İlmek başlanır, 1+1 lastik örülür. 257 renk numaralı İplikle 4 sıra, 219 renk numaralı iplikle 1 sıra, 185 renk
numaralı İplikle 3 sıra, 257 renk numaralı İplikle 3 sıra örülerek düz örgüye geçilir. Aşağıdaki renk sıralamasıyla devam edilir: 219 renk numaralı iplikle 1 sıra, 185 renk numaralı iplikle 3 sıra, 257 renk numaralı İplikle 1 sıra, 219 renk numaralı İplikle 2 sıra, 8473 renk numaralı İplikle 12 sıra, 219 renk numaralı iplikle 2 sıra, 257 renk numaralı iplikle 1 sıra, 185 numaralı iplikle 3 sıra, 219 renk numaralı İplikle 1 sıra, 257 renk numaralı iplikle 2 sıra, 31065 renk numaralı İplikle 12 sıra, 257 renk numaralı İplikle 2 sıra, 219 renk numaralı iplikle 1 sıra, 185 renk numaralı iplikle 3 sıra, 257 renk numaralı İplikle 1 sıra, 219 renk numaralı İplikle 2 sıra örülür.
Beden boyu 40 cm’de yanlardan kol evi için 3+2+1 İlmek kesilir. Beden boyu 54 cm’de ön yaka için ortadaki 14 İlmek bir defada kesilerek, yanlarından her düz sırada 2+2 ilmek kesilerek, omuzlarda kalan 18’er İlmek 5 sıra daha örülür ve 5+6+7 ilmek kesilerek bitirilir.
ÖN YAKA: 257 renk numaralı iplikle 34 İlmek çıkarılarak 3 sıra, 219 renk numaralı iplikle 1 sıra, 185 renk numaralı İplikle 2 sıra, 219 renk numaralı iplikle 1 sıra, 257 renk numaralı iplikle 1 sıra örülerek bitirilir.
ÖN OMUZLAR: 257 renk numaralı İplikle 24 İlmek çıkarılarak 6 sıra, 185 renk numaralı İplikle 5 sıra örülerek sağ ve sol omuzlara 3’er İlik açılıp bitirilir.
ARKA YAKA: 257 renk numaralı iplikle 29 İlmek
çıkarılarak 4 sıra, 185 renk numaralı İplikle 2 sıra, 219 renk numaralı İplikle 1 sıra, 257 renk numaralı iplikle 1 sıra örülerek bitirilir.
ARKA OMUZ: 257 renk numaralı iplikle 24 mek çıkarılarak 6 sıra, 185 renk numaralı ip İlkle 5 sıra örülerek bitirilir.
KOL: 257 renk numaralı İplikle 40 ilmek baş-|H lanır. 1+1 lastik örülür. 257 renk numaralı İplikle 4 sıra, 219 renk numaralı iplikle 1 sıra, 185 renk numaralı iplikle 3 sıra, 257 renk numaralı İplikle 3 sıra örülerek düz örgüye geçilir. Aşağıdaki renk sıralaması İle devam edilir: 219 renk numaralı İplikle 1 sıra, 185 renk numaralı iplikle 3 sıra, 257 renk numaralı iplikle 1 sıra, 219 renk numaralı iplikle 2 sıra, 8473 renk numaralı iplikle 12 sıra, 219 renk numaralı İplikle 2 sıra, 257 renk numaralı İplikle 1 sıra, 185 renk numaralı İplikle 3 sıra, 219 renk numaralı İplikle 1 sıra, 257 renk numaralı iplikle 2 sıra, 31065 renk numaralı iplikle 12 sıra, 257 renk numaralı İplikle 2 sıra, 219 renk numaralı iplikle 1 sıra, 185 numaralı iplikle 3 sıra, 257 renk numaralı İplikle 1 sıra, 219 renk numaralı iplikle 2 sıra örülür. Yanlardan her 3 cm de bir, l’er İlmek artırılarak 64 İlmeğe ulaşılır. Kol boyu 42 cm’de yanlardan kol evi için 3+2+1 İlmek kesilir. 1 sıra daha örülerek bütün ilmekler bir defada kesilerek bitirilir.

REGLAN KOLLU BLUZ

örgü

REGLAN KOLLU BLUZ
MALZEME: 250 gr. beyaz, 1 yumak mavi, 1 yumak kırmızı ve 1 yumak yeşil renk merserize iplik. 4 ve 4,5 nolu şişler. 4 nolu tığ.
KULLANILAN ÖRGÜLER: 2/2 lâstik: 2yüz 2 ters. Düz örgü: 1 sıra yüz 1 sıra ters. Sık iğne. Çift kat iplikle örülür.
ARKA: Beyaz renkle 72 iimek atılır ve şu şekilde çizgili 2/2 lâstik örgü yapılır:
* 2 sıra beyazla, 1 sıra maviyle, 2 sıra beyazla, 1 sıra kırmızıyla * (* dan * a 1 kere daha tekrar edilir). 2 sıra beyaz, 1 sıra kırmızı ve 2 sıra beyazla bitirilir. 4,5 nolu şişlerle düz örgüye geçilir. Lâstikten 31 cm. sonra kol oyuğu için yanlardan iki sırada bir 17 defa 1 ilmek eksiltilir. Kol oyuğundan 19 cm. sonra omuzlar için yanlardan 8 ilmek kapatılır. Yaka ilmekleri bekletilir.
ÖN: Lâstikten sonra 31 cm.e kadar arka gibi örülür. Kol oyuğu için yanlardan 2 sırada bir 17 defal ilmek eksiltilir. Aynı anda şu şekilde çizgili örgüye başlanır:
* 1 sıra maviyle, 5 sıra beyazla, 1 sıra kırmızıyla 5 sıra beyazla ‘[{* dan * a tekrar). 50 cm. total yükseklikte orta 16 ilmek kapatılır ve yaka tarafından her sırada bir 3 defa 1 ilmek eksiltilerek iki parça halinde devam edilir.JKöl ioyuğun-dan 19 cm. sonra ilmekler kesilir. HAZIRLANIŞI: Renkli çizgiler arasındaki beyaz boşluklara resimde görüldüğü gibi yeşil renkle işlemeler yapılır. Bir omuz birleştirilir, yaka çevresinden toplam 72 ilmek alınır ve 4,5 nolu şişlerle şu şekilde lâstik örülür: 2 sıra beyazla, 1 sıra maviyle, 2 sıra beyazla 1
sıra kırmızıyla, 2 sıra beyazla, 1 sıra maviyle, 2 sıra beyazla, bordürün iki ucu birleştirilir. Açık kalan omuz kapatılır. Kol çevrelerine beyazla 2 sıra sık iğne yapılır.

Kare Desenli Çocuk Kazak Örgüleri

örgüAlttaki modeli

ARKA: 251 renk numaralı İplikle 90 ilmek başla-Nako Rekor nır. 2 ters 2düz 14 sıra lastik örülür. Düz örgüye geçilir. Geçildiği İlk sırada örgünün İki yanından 251 (3 yumak)     da 5’er İlmek artırılır, ilmek sayısı 100 olur. Be-2586, 185      den kol evi kesimine kadar 34 cm örülür. Kol evi (l’er yumak)      için bedenin iki yanından da 3+2+1 kesilir. Kol kesiminden beden bitimine kadar 18 cm daha .4 örülür ve beden bitirilir.
Düz örgü ÖN: 251 renk numaralı iplikle 90 İlmek başlanır. 14 sıra 2 ters+2 düz lastik örülür. Düz örgüye geçilir. Geçildiğinde bedenin İki yanından da 5’er ilmek artırılarak 100 İlmeğe ulaşılır. Beden kol kesimine kadar 34 cm örülür. Bedenin iki yanından da kol evi için 3+2+1 kesilir. Ön bedende 42 cm’de ilmekler ortalanarak (44) yaka oyuntusu İçin 6+4+4+2+1 kesilir. 27 ilmekle örgü bitirilir. Yakanın diğer yarısı da aynı şekilde kesilerek 27 İlmekle bitirilir.
KARELER: Kareler ön bedende lastik bitiminden sonra enine ve boyuna 251 renk numaralı iplikle 20 sıra, 2586 renk numaralı iplikle 20 sıra örülerek oluşturulur. Karelerin üzerindeki şeritler 185 renk numaralı İplikle örgülenip 12 sırada bir iki sıra örülerek oluşturulur. Ön beden boyunda 4 şerit yapılır.
KOL: 251 renk numaralı iplikle 40 ilmek başlanır. 2 düz+2 ters 14 sıra lastik yapılır. Düz örgüye geçilir, ilk düz sırada sıra boyunca 8 İlmek artırılarak İlmek sayısı 48 yapılır. 6 sırada bir kolun İki yanından da l’er İlmek artırılarak 60 ilmeğe ulaşılır. Kol lastikten sonra kol evine kadar 33 cm örülür. Kol evi için 3+2+1 kesilir. Kolun İki yanından her düz sırada sırayla 3 kez 1 İlmek, 2 kez 2 ilmek, 3 kez 3 ilmek ve 1 kez 4 ilmek keserek kalan 8 ilmekle kol bitirilir.
YAKA: Omuzlar dikildikten sonra bütün yaka için şişe 105 ilmek takılıp 10 sıra düz örülür ve yaka tamamlanır. 39cm

«Önceki Yazılar |