Çocuk Örgü Bluzu Ve Takımı


örgüARKA: 257 renk numaralı iplikle 60 ilmek başlanır. 5 cm 2+2 lastik örülür. 242 renk numaralı İpliğe geçilir. İlmek kaydırılarak kaydırılan 2 İlmek düz, kalan İlmekler ters örülerek baklava deseni uygulanır. Beden boyu 28 cm’de yanlardan kol evi için 2+2+1 İlmek kesilerek 17 cm daha örülür. Arka yaka İçin ortadaki 16 İlmek kesilir. Omuzlarda kalan 17’şer İlmek 5+5+6 kesilerek bitirilir. cebimo
ÖN: 257 renk numaralı İplikle 60 ilmek başlanır. 5 cm 2+2 lastik örülür. 242 renk numaralı ipliğe geçilir, ilmek kaydırılarak kaydırılan 2 İlmek düz, kalan İlmekler ters örülerek baklava deseni uygulanır. Beden boyu 28 cm’de yanlardan kol evi için 2+2+1 İlmek kesilip 1 cm daha örülür ve ön yaka İçin ilmekler ortalanarak ortadaki 1 İlmek
kesilip, her sırada kesilen ilmeğin yanlarından l’er İlmek kesilmeye devam edilir. 17 ilmek kalıncaya kadar bu işlem uygulanır. Omuzlarda kalan 17’şer ilmek 5+5+6 kesilerek bitirilir.
YAKA LASTİĞİ: Süveterin omuzları dikildikten sonra 257 renk numaralı iplikle yaka kenarından mislnalı şişe 88 İlmek toplanarak 2 cm, 2+2 lastik örgülenip bitirilir.
KOL LASTİĞİ: 257 renk numaralı iplikle 64 İlmek başlanarak 6 sıra 2+2 lastik örülerek bitirilir.
ŞAPKA: 257 renk numaralı iplikle 90 İlmek başlanır. 8 cm 2+2 lastik örülür. 3 sıra düz örülerek model kurulur, ilmekler 7 İlmek 257 renk numaralı İplikle, 1 ilmek 242 renk numaralı İplikle, 14 İlmek 257 renk numaralı İplikle, 1 ilmek 242 renk numaralı iplikle, 14 ilmek 257 renk numaralı İplikle, 1 ilmek 242 renk numaralı iplikle dizilir. Baklava deseni uygulanır. Uygulanan desen bitince 257 renk numaralı iplikle 3 sıra daha örülerek, her düz sırada aynı yerden 2’şer ilmek kesilerek düz örülen İlmekler sıfırlanana, kadar devam edilir. 8 İlmek kalınca tek sefer-) de büzdürülerek bitirilir.
KOLLUKLAR: 257 renk numaralı iplikle 50 İlmek başlanarak 2+2 lastik örgü a örülür. Daha sonra sırasıyla 242 ak renk numaralı iplikle ve bu İki ı ten de 5’er sıra yapılarak toplam |||| 23 cm’de bitirilir.

Yorum Bırak

|