Örgü Şapka Kaşkol Modelleri

Örgü Atkı Şapka Modeli

dantel7

Örgü Atkı Şapka Modeli

ATKI / MALZEMELER ANCHOR “Sahra” El Örgü İpliği Renk no: 010 mor
UYGULAMA
1.5 metre uzunluğunda kalın tığ ile zincir çekin. Her ilmeğe batmadan önce tığa bir kere iplik dolayın; sonra üç ilmeği bir ilmek olarak çekin. Dönüş sıralarında aynı işlemi yaparak 5 sıra bu şekilde örün. Püskülleri yapmak için; kenarlardaki ilmeklere batın, ipi yaklaşık 10 cm. uzunluğunda çekip tığ yardımıyla burarak bir sonraki ilmeğe batın. Bu şekilde örgünün çevresini örerek tamamlayın.
BERE / MALZEMELER ANCHOR “Sahra” El Örgü İpliği Renk no: 010 mor
7 numara tığ
UYGULAMA
1. sıra: 7-8 zincir çekin, halka yapın.
2. sıra: Halka içine 12 tane sık iğne yapın.
3. sıra: 24 tane sık iğne yapın. (Her sık iğne arasına 2 kere batarak)
4. ve 5. sıralar hiç arttırmadan 24 sık iğne yapın.
6. sıra: 30 tane sık iğne yapın (6 sık iğne / 1 arttır, 2 sık iğne / 1 arttır. 6 sık iğne / 1 arttır, 2 sık iğne / 1 arttır…)
7. sıra: Aralarda 5 arttırarak toplam 35 adet sık iğne yapın.
8. sıra: Aralarda 5 arttırarak toplam 40 sık iğne yapın.
9. sıra: Aralarda 5 arttırarak toplam 45 sık iğne yapın.
10. sıra: Aralarda 5 arttırarak toplam 50 sık iğne yapın. 11-12-13-14-15-16-17. sıralar hiç arttırmadan 50 sık iğne yaparak örün.
18. sıra: Aralarda 15 arttırarak toplam 65 sık iğne örün.
19. sıra: Arttırmadan 65 sık iğne örün.
20. sıra: Aralarda 5 arttırarak 70 tane sık iğne örün.
21. sıra: Aralarda 5 arttırarak 75 tane sık iğne örün.
22. sıra: Arttırmadan 75 tane sık iğne örün, örgüyü bitirin. Kurdele ile süsleyin.

Örgü Çocuk Pançosu

örgüPANÇO: 177 ilmek başlanır. Başta ve sondaki İlmekler ters örülerek diğer ilmeklere nohut modeli uygulanır. (3 ilmek bir defada toplanır, 1 ilmek şişten çıkarılmadan Idüz, İters, Idüz örülerek artış yapılır.) Arka sırada bütün İlmekler düz örülür. 1 sıra nohut modeli uygulandıktan sonra İlmekler ortalanarak ortadaki İlme-ğln sağından ve solundan 3’er ümek . ¦ ‘ .; eksıltılmeye başlanır. 43 cm aynı ış- . lem tekrarlanarak 63 ilmek kalır. 2 parça örülerek bütün İlmekler (126 İlmek) tek şişte toplanır. Aynı şekilde , eksiltme yapılarak 60 İlmeğe ulaşılır. 14 cm 2+2 lastik örü- . lerek bitirilir.
BERE: 6 numaralı şişlerle 62 ilmek başlanır. 18 cm 2+2 lastik örülür. Son sırada İlmekler 3’er ekslltl- • lerek kalan ilmekler büzdürülür. Kenarından dikilerek tepesine pon pon yapılır.
ŞAPKA: 256 renk numaralı iplikle 60 ilmek başlanır. 4 cm 1+1 lastik örülür. Düz örgüye geçilir. Sırayla her düz sırada şu İşlem yapılır.
2 düz örgü + 1 kes, 16 düz ör, 1 kes + 2 düz ör + 1 kes, 16 ör 1 kes + 2 düz ör. Sıra boyunca bu İşleme devam edilir. Aynı işlem tepede 17 ilmek kalana dek tekrar edilir. Tepede kalan 17 İlmek tığ İle toplanarak kapatılır. 263, 999, 242 renk numaralı İpliklerle şapka üzerindeki çiçekler iğneyle işlenir.

Kışlık Örgü Takımı

örgüŞAPKA: 236 renk numaralı İplikle 74 ilmek başlanır ve 17 cm 2+2 lastik örülür. Lastik üstünde 229 renk numaralı iplikle pirinç örgüye devam edilir, ilk sırada 4 İlmekte bir 2 İlmek birlikte örgülenip eksiltme yapılır. Bu İşlem sıra boyunca 9 kez tekrarlanır. 26 cm’de tekrar İlk sıradaki işlemler tekrar edilir. Şapka boyunca bu İşlem 7 kez tekrarlanır. Örgü boyu 27 cm’de ilmekler kesilerek bitirilir.
Şapka dikilip tepesi büzdürülür.
ATKI: 236 renk numaralı iplikle 40 ilmek başlanır. Düz örgü ile 118 cm örgülenip örgü bitirilir. Atkı uçlarına 15 cm boyunda püskül yapılır. 236 ve 194 renk numaralı İpliklerle l’er sıra işlenerek süslemesi yapılır.
ELDİVEN: 236 renk numaralı İplikle 30 ilmek 1 sıra örülür. 229 renk numaralı iplikle 5 sıra düz 1 sıra haraşo yapılır. Örgü boyu 11 cm’de baş parmak İçin 11 ilmek örgülenip 8 ilmek kesilir. Tekrar 11 İlmek örülür. Dönüş sırasında bütün ilmekler şişte birleştirilerek örgüye devam edilir. Örgü boyu 15 cm’de 236 renk numaralı İplikle 1 sıra örgülenip ilmekler keşlere! bitirilir.
ÇANTA: 236 renk numaralı İplikle 46 İlmek başlanır. 5 sıra haraşo yapıldıktan sonra 18 cm düz örgü örülür. 229 renk numaralı iplikle 6 sıra, 236 renk numaralı iplikle 6 sıra haraşo örülür. Bu İşlem 2’şer defa tekrarlanır ve düz örgüye geçilir.
Toplam örgü boyu 76 cm’de 5 sıra haraşo örgülenip İlmekler kesilerek bitirilir. Çantanın diğer kısmı da aynı şekilde yapılıp yanlardan dikilir. 236 renk numaralı iplikle 50 cm boyunda saç örgüsü, yapılıp çantanın sapı tamamla-

«Önceki Yazılar |