Örgü Çocuk Pançosu

örgüPANÇO: 177 ilmek başlanır. Başta ve sondaki İlmekler ters örülerek diğer ilmeklere nohut modeli uygulanır. (3 ilmek bir defada toplanır, 1 ilmek şişten çıkarılmadan Idüz, İters, Idüz örülerek artış yapılır.) Arka sırada bütün İlmekler düz örülür. 1 sıra nohut modeli uygulandıktan sonra İlmekler ortalanarak ortadaki İlme-ğln sağından ve solundan 3’er ümek . ¦ ‘ .; eksıltılmeye başlanır. 43 cm aynı ış- . lem tekrarlanarak 63 ilmek kalır. 2 parça örülerek bütün İlmekler (126 İlmek) tek şişte toplanır. Aynı şekilde , eksiltme yapılarak 60 İlmeğe ulaşılır. 14 cm 2+2 lastik örü- . lerek bitirilir.
BERE: 6 numaralı şişlerle 62 ilmek başlanır. 18 cm 2+2 lastik örülür. Son sırada İlmekler 3’er ekslltl- • lerek kalan ilmekler büzdürülür. Kenarından dikilerek tepesine pon pon yapılır.
ŞAPKA: 256 renk numaralı iplikle 60 ilmek başlanır. 4 cm 1+1 lastik örülür. Düz örgüye geçilir. Sırayla her düz sırada şu İşlem yapılır.
2 düz örgü + 1 kes, 16 düz ör, 1 kes + 2 düz ör + 1 kes, 16 ör 1 kes + 2 düz ör. Sıra boyunca bu İşleme devam edilir. Aynı işlem tepede 17 ilmek kalana dek tekrar edilir. Tepede kalan 17 İlmek tığ İle toplanarak kapatılır. 263, 999, 242 renk numaralı İpliklerle şapka üzerindeki çiçekler iğneyle işlenir.

Örgü Hırka Ve Şapkası

örgüARKA: 76 ilmek başlanır. Beden boyu 35 cm’de kol evi için 3+2+1 ilmek kesilip, örgüye devam edilir. Beden boyu 55 cm’de kalan 64 ilmek kesilerek bitirilir.
ÖN: 38 ilmek başlanır. Beden boyu 35 cm’de kol evi İçin 3+2+1 İlmek kesilir. Beden boyu 50 cm’de ön yaka için 4+3+2+1 İlmek kesilir. Örgü boyu 55 cm’de kalan 22 ilmek kesilerek bitirilir. Ön bedenin diğer parçası da aynı şekilde örülür.
KOL: 40 ilmek başlanır. 195 renk numaralı İplikle 3 sıra haraşo, 1249 renk numaralı İplikle 4 sıra düz, 194 renk numaralı iplikle 2 sıra düz, 1036 renk numaralı iplikle 4 düz, 195 renk numaralı iplikle 2 sıra düz, 1249 renk numaralı iplikle 6 sıra düz, 194 renk numaralı I !e 2 sıra düz, 1036 renk nurrr, ralı İplikle 6 sıra düz, 195 renk numaralı İplikle 2 sıra . düz örülür ve 195 renk A numaral İplikle devam edilir. Yanlardan 4 sırada bir, l’er İlmek artırılarak 72 İlmeğe ulaşılır. Kol boyu 40 cm’de kol evi İçin 3+2+1+1 ilmek kesilir. Daha sonra yanlardan 2 sırada bir l’er ilmek kesilerek, 58 cm’de örgü bitirilir.
ŞAPKA: 78 ilmek başlanır ve 12 sıra 2 + 2 lastik örülür. 1036 renk numaralı İplikle 6 sıra düz, 194 renk numaralı İplikle 2 sıra düz, 1249 renk numaralı iplikle 2 sıra düz, 195 renk numaralı İplikle 6 sıra düz, 1036 renk numaralı İplikle 4 sıra düz, 194 renk numaralı iplikle 4 sıra düz, 1249 renk numaralı İplikle 4 sıra düz, 195 renk numaralı iplikle 4 sıra düz örülür. Ve örgü bu renk sırasına göre 40 cm örülür ve İlmekler kesilip, bitirilir.

Kışlık Örgü Takımı

örgüŞAPKA: 236 renk numaralı İplikle 74 ilmek başlanır ve 17 cm 2+2 lastik örülür. Lastik üstünde 229 renk numaralı iplikle pirinç örgüye devam edilir, ilk sırada 4 İlmekte bir 2 İlmek birlikte örgülenip eksiltme yapılır. Bu İşlem sıra boyunca 9 kez tekrarlanır. 26 cm’de tekrar İlk sıradaki işlemler tekrar edilir. Şapka boyunca bu İşlem 7 kez tekrarlanır. Örgü boyu 27 cm’de ilmekler kesilerek bitirilir.
Şapka dikilip tepesi büzdürülür.
ATKI: 236 renk numaralı iplikle 40 ilmek başlanır. Düz örgü ile 118 cm örgülenip örgü bitirilir. Atkı uçlarına 15 cm boyunda püskül yapılır. 236 ve 194 renk numaralı İpliklerle l’er sıra işlenerek süslemesi yapılır.
ELDİVEN: 236 renk numaralı İplikle 30 ilmek 1 sıra örülür. 229 renk numaralı iplikle 5 sıra düz 1 sıra haraşo yapılır. Örgü boyu 11 cm’de baş parmak İçin 11 ilmek örgülenip 8 ilmek kesilir. Tekrar 11 İlmek örülür. Dönüş sırasında bütün ilmekler şişte birleştirilerek örgüye devam edilir. Örgü boyu 15 cm’de 236 renk numaralı İplikle 1 sıra örgülenip ilmekler keşlere! bitirilir.
ÇANTA: 236 renk numaralı İplikle 46 İlmek başlanır. 5 sıra haraşo yapıldıktan sonra 18 cm düz örgü örülür. 229 renk numaralı iplikle 6 sıra, 236 renk numaralı iplikle 6 sıra haraşo örülür. Bu İşlem 2’şer defa tekrarlanır ve düz örgüye geçilir.
Toplam örgü boyu 76 cm’de 5 sıra haraşo örgülenip İlmekler kesilerek bitirilir. Çantanın diğer kısmı da aynı şekilde yapılıp yanlardan dikilir. 236 renk numaralı iplikle 50 cm boyunda saç örgüsü, yapılıp çantanın sapı tamamla-

Çocuk Örgü Bluzu Ve Takımı

örgüARKA: 257 renk numaralı iplikle 60 ilmek başlanır. 5 cm 2+2 lastik örülür. 242 renk numaralı İpliğe geçilir. İlmek kaydırılarak kaydırılan 2 İlmek düz, kalan İlmekler ters örülerek baklava deseni uygulanır. Beden boyu 28 cm’de yanlardan kol evi için 2+2+1 İlmek kesilerek 17 cm daha örülür. Arka yaka İçin ortadaki 16 İlmek kesilir. Omuzlarda kalan 17’şer İlmek 5+5+6 kesilerek bitirilir. cebimo
ÖN: 257 renk numaralı İplikle 60 ilmek başlanır. 5 cm 2+2 lastik örülür. 242 renk numaralı ipliğe geçilir, ilmek kaydırılarak kaydırılan 2 İlmek düz, kalan İlmekler ters örülerek baklava deseni uygulanır. Beden boyu 28 cm’de yanlardan kol evi için 2+2+1 İlmek kesilip 1 cm daha örülür ve ön yaka İçin ilmekler ortalanarak ortadaki 1 İlmek
kesilip, her sırada kesilen ilmeğin yanlarından l’er İlmek kesilmeye devam edilir. 17 ilmek kalıncaya kadar bu işlem uygulanır. Omuzlarda kalan 17’şer ilmek 5+5+6 kesilerek bitirilir.
YAKA LASTİĞİ: Süveterin omuzları dikildikten sonra 257 renk numaralı iplikle yaka kenarından mislnalı şişe 88 İlmek toplanarak 2 cm, 2+2 lastik örgülenip bitirilir.
KOL LASTİĞİ: 257 renk numaralı iplikle 64 İlmek başlanarak 6 sıra 2+2 lastik örülerek bitirilir.
ŞAPKA: 257 renk numaralı iplikle 90 İlmek başlanır. 8 cm 2+2 lastik örülür. 3 sıra düz örülerek model kurulur, ilmekler 7 İlmek 257 renk numaralı İplikle, 1 ilmek 242 renk numaralı İplikle, 14 İlmek 257 renk numaralı İplikle, 1 ilmek 242 renk numaralı iplikle, 14 ilmek 257 renk numaralı İplikle, 1 ilmek 242 renk numaralı iplikle dizilir. Baklava deseni uygulanır. Uygulanan desen bitince 257 renk numaralı iplikle 3 sıra daha örülerek, her düz sırada aynı yerden 2’şer ilmek kesilerek düz örülen İlmekler sıfırlanana, kadar devam edilir. 8 İlmek kalınca tek sefer-) de büzdürülerek bitirilir.
KOLLUKLAR: 257 renk numaralı iplikle 50 İlmek başlanarak 2+2 lastik örgü a örülür. Daha sonra sırasıyla 242 ak renk numaralı iplikle ve bu İki ı ten de 5’er sıra yapılarak toplam |||| 23 cm’de bitirilir.

«Önceki Yazılar | Sonraki Yazılar »