Şık Bebek Hırka Modeli

Örgü Erkek Kazakları Yapılışı

orgumodeliÖrgü Erkek Kazakları Yapılışı

ÖN-ARKA: 138 ilmek başlanacak. İlmekler 2 düz 2 ters olarak dizilip 28 sıra lastik örgü yapıldıktan sora düz örgüye geçilerek örgü devam edilecek. Beden boyu 46 cm’de kol evi oyuntusu için yanlardan I kere 4,1 kere 3 ,2 kere 2,1 kere 1 ilmek kesilip beden boyu 52 cm’de ön yaka ortasından 50 ilmek kesilip ön iki ayrı parça halinde örülmeye devam edilecek. Tüm beden boyu 68 cm’de yanlardaki 32’şer ilmek omuz için 2 kere 16 ilmek kesilerek ön parça bitirilecek. Arka parçada ön parça gibi aynı şekilde başlanıp önde yapılan sıralı işlemler tekrarlanarak örülecek.Tüm beden boyu 68 cm’de arka yaka ortasında 22 ilmek, yanlarından 2 kere 7 ilmek kesilirken omuzlardaki ilmeklerde 2 kere 16 ilmek kesilerek arka parça da bitirilecek.
KOL: 70 ilmek başlanacak. İlmekler 2 düz 2 ters olarak dizili 28 sıra lastik örülecek. Lastik üzerinde düz örgüye geçilirken yanlardan 2 ilmek içerden artışlara başlanıp her 8 sırada bir artışlar yapılarak kolda 96 ilmeğe ulaşılacak. Kol boyu 51 cm’de kol üst kesimlerine başlanıp, 1 kere 3 ,14 kere 2, 2 kere 3 ilmek kesilip kalan 22 ilmekte
kesilerek kol bitirilecek.
YAKA: 168 ilmek başlanacak. Yanlara 3 düz gelecek şekilde ara ilmekler 2 ters 2 düz 2 ters olarak dizilip lastik olarak 22 cm örülecek. Daha sonra yanlardan 3 kere 20’şer ilmek kesilip kalan 48 ilmekde kesilerek yaka bitirilecek.

Çocuk Hırka Örneği

örgüARKA: 80 ilmek başlanır. , 4 sıra 1+1 lastik örülür. Beden boyu 18 cm’de yanlardan kol evi için 2+1+1 İlmek kesilir. Beden boyu 30 cm’de arka yaka için ortadan 32 İlmek kesilip, omuzlarda kalan 20’şer ilmek 5+6+9 ilmek kesilip bitirilir.
ÖN: 50 İlmek başlanır. 4 sıra 1+1 lastik örülür. 10 cm düz örgü ile örülürken ön kenardan 2 sırada bir l’er ilmek kesilmeye başlanır. Beden
boyu 18 cm’de yanlardan kol evi İçin 2+1+1 İlmek kesilir. Ön kesimler devam edilip omuzlarda kalan 20’şer ilmek 5+6+9 ilmek kesilip bitirilir.
KOL: 40 İlmek başlanır. 4 sıra 1+1 lastik örgülür. Kol boyunca ara ara l’er İlmek artırılarak 80 ilmeğe ulaşılır. Tüm İlmekler bir defada kesilerek bitirilir.
YAKA: Ön bedende alt kenardan başlayarak tüm yaka kenarından şişe 165 ilmek toplanır 4 sıra 1+1 lastik örgülenip, İlmekler kesilerek bitirilir.
BAĞCIK: 8 İlmek başlanır. 60 cm 1+1 lastik örülür. 2 adet yapılıp ön kenarlara dikilir. Hırkanın 2 yanındaki dikiş ortalarında bağcıkların geçmesi İçin delik bırakılır.

Bebek Örgüleri Erkek Bebek Hırka Örneği

Bebek Örgüleri Erkek Bebek Hırka Örneği

Erkek bebek hırka örneğinin büyük halini görmek için resime tıklayınız

|