Desenli Örgü Bebek Hırkaları

desenli cocuk
Desenli Örgü Bebek Hırkaları
İp: 125 gr Sarı 125 gr Beyaz Şiş: 4,5 numara Yaş: 6 – 8 aylik
Hırkaya 60 ilmekle yakadan başlayın. 10 ilmek düz örün. 1 atın. 1 düz,1 atın , 8 düz, 1 atın,20 düz, 1 atın, 1 düz, 1 atın, 8 düz, 1 atın, 1 düz, 1 atın, 10 ilmek düz örün. Arka sıraları ters örün. Her sırada aralardaki 1 düz ilmeğin sağından ve solundan 1’er ilmek artırarak devam edin. 12 delik (sıra) oluşunca kolun ve bedenin ilmeklerini ayırıp düz örgü olarak örün. Sarı ve beyaz olmak üzere 2 parça olarak örün. iç içe geçirin. Çevresine ince oya yapın.
Kapüşon için 32 ilmekle düz örgü olarak 40 cm. uzunluğunda sarı ve beyaz renkte örün. Ortadan katlayıp tek tarafından dikin, iki parçayı birleştirip oya yaparak bedene tığla birleştirin.örgüyü bitirin

Örgü Erkek Kazakları Yapılışı

orgumodeliÖrgü Erkek Kazakları Yapılışı

ÖN-ARKA: 138 ilmek başlanacak. İlmekler 2 düz 2 ters olarak dizilip 28 sıra lastik örgü yapıldıktan sora düz örgüye geçilerek örgü devam edilecek. Beden boyu 46 cm’de kol evi oyuntusu için yanlardan I kere 4,1 kere 3 ,2 kere 2,1 kere 1 ilmek kesilip beden boyu 52 cm’de ön yaka ortasından 50 ilmek kesilip ön iki ayrı parça halinde örülmeye devam edilecek. Tüm beden boyu 68 cm’de yanlardaki 32’şer ilmek omuz için 2 kere 16 ilmek kesilerek ön parça bitirilecek. Arka parçada ön parça gibi aynı şekilde başlanıp önde yapılan sıralı işlemler tekrarlanarak örülecek.Tüm beden boyu 68 cm’de arka yaka ortasında 22 ilmek, yanlarından 2 kere 7 ilmek kesilirken omuzlardaki ilmeklerde 2 kere 16 ilmek kesilerek arka parça da bitirilecek.
KOL: 70 ilmek başlanacak. İlmekler 2 düz 2 ters olarak dizili 28 sıra lastik örülecek. Lastik üzerinde düz örgüye geçilirken yanlardan 2 ilmek içerden artışlara başlanıp her 8 sırada bir artışlar yapılarak kolda 96 ilmeğe ulaşılacak. Kol boyu 51 cm’de kol üst kesimlerine başlanıp, 1 kere 3 ,14 kere 2, 2 kere 3 ilmek kesilip kalan 22 ilmekte
kesilerek kol bitirilecek.
YAKA: 168 ilmek başlanacak. Yanlara 3 düz gelecek şekilde ara ilmekler 2 ters 2 düz 2 ters olarak dizilip lastik olarak 22 cm örülecek. Daha sonra yanlardan 3 kere 20’şer ilmek kesilip kalan 48 ilmekde kesilerek yaka bitirilecek.

Örgü Battaniye Örgü Bere Tarifi

orguornekleri99

ÖRGÜ BATTANİYE: 180 ilmek başlanır. Battaniyenin yatay kenarlarında 15 sıra, dikey kenarlarında 15 ilmek haraşo, orta kısım ise düz örülür. 18 sıra örüldükten sonra 2 ilmek ara ile ajur (delik) yapılır, (iplik şişe bir kez dolanır, yanındaki 2 ilmek birlikte örülür.)
15 sıra düz 1 sıra ajurlu örgü, 65 cm düz 1 sıra ajurlu örgü, 15 sıra düz 1 sıra ajurlu örgü, 18 sıra düz ve 15 sıra haraşo ile bitirilir BLUZ ÖN-ARKA: 60 ilmek başlanır. 12 sıra
I haraşo 4 sıra düz, 1 sıra ajurlu örgü 12 sıra II düz, 1 sıra ajurlu örgü 4 sıra düz ve üst kısım wk haraşo olarak devam edilir. 9 sıra haraşo
örülüp yanlardan 2+4+12 ilmek artışla kol oluşturulur. 18 sıra sonra arka yaka için ortadan 20 ilmek kesilip iki yandan ön bedene doğru devam edilir.
22 sıra haraşo olarak örülüp bekletilir. Diğer bölüm de aynı şekilde yapılır. Diğer yarı beden hizasına gelince orta bölüm İçin şişe 21 ilmek atılır ve bekletilen ilmekler de şişe alınır ve 12, sıra haraşo 4 sıra düz, 1 sıra ajurlu örgü 12 sıra düz, 1 sıra ajurlu örgü 4 sıra düz, 12 sıra haraşo örülüp bitirilir.
Orta kısımdaki 21 ilmekten şişe 21 ilmek toplanıp, 12 sıra haraşo örülüp karşılıklı 4ı adet düğme ile bedene birleştirilir. Bedenin ön kısmında 2 ajur bölge arasına adet beyaz iplikle ponpon yapılıp dikilir.
ÖRGÜ BERE: 70 İlmek başlanır. 5 sıra haraşo 4 sıra düz, 1 sıra ajurlu örgü 4 sıra düz, 1 sıra ajur örgü 4 sıra düz, 24 sıra haraşo örülüp bitirilir. Dikilip tepesi büzdürülür ve ponpon yapılıp dik-

Örgü Elbisesi

örgüARKA: 80 ilmek başlanır. 10 sıra 1+1 lastik örülür. Lastik üstünde modelll örgüye geçilir. 2 düz örülür 1 artırılır, 1 ters örgü 3 ilmek birden kesilir, 1 ters örgü 1 artırılır ve 2 düz örülür. Beden boyu 23 cm’de kol evi için yanlardan 3’er İlmek kesilir ve reglan kol kesimi ile devam edilir. Kalan 20 İlmek bir defada kesilerek bitirilir.
ÖN: 45 İlmek başlanır velO sıra 1+1 lastik örgülür. Ön pat İçin 8 ilmek örgü boyunca 1+1 lastik olarak örülür. Lastik üstünde modelll örgüye geçilir. 2 düz örgü 1 artırılır, 1 ters örgü 3 ilmek birden kesilir, 1 ters örgü 1 artırılır ve 2 düz örülür.
Beden boyu 23 cm’de kol evi İçin yanlardan 3’er İlmek kesilir ve reglan kol kesimi ile devam edilir. Kol kesiminden 7 cm yukarda yaka için
6+3+2+1+1 şeklinde kesilip ilmekler bitene kadar örgülür. Ön bedenin diğer yarısı da aynı şekilde yapılır.
KOL: 50 İlmek başlanır ve 10 sıra 1+1 lastik örülür. Bedende uygulanan modelle devam edilir. Modelin her 3. sırasında yanlardan l’er ilmek artışla 58 ilmeğe ulaşılır. Kol boyu 25 cm’de kol üst kesimleri İçin yanlardan 3’er ilmek kesilip reglan kol kesimi ile devam edilir. Kol boyu 35 cm’de İlmekler kesilerek bitirilir.
YAKA: Beden parçalan dikilir ve şişe ’70 ilmek toplanarak 8 sıra 1+1 lastik örgülenip ilmekler kesilir. ;-
PATİK: 62 İlmek başlanır. 9 sıra ters 10. sırada düz örgü örgülenir, ilmeklerin ortasından 12 İlmek, yanlarından 25’er İlmek ayır-tlır. Ortadaki 12 ilmeğe model konulur ve 6 cm örülür. Yanlarda-
ki 25’er İlmekler düz örülür. Her sırada yanlardaki ilmeklerden l’er ilmek keserek 4 sıra düz 3 sıra ters örgü örülür ve 2 ters örülür 1 artırılır, 1 kesim yapılarak bağcıklar İçin ajur yapılır ve 4 sıra ters örgü örgülenip İlmekler kesilip patik bitirilir.
PANTOLON: 80 ilmek başlanır ve 10 sıra 1+1 lastik yapılır, ilmekler ortalanıp bedende’uygulanan .model konur. Pantolonun ağ kısmı bitimime ikadar yanlardan 9 ilmek 1+1 lastik örgülenir. Lastiğin yanından 5 sırada bir l’er ilmek artırılır. 6 cm’de bir 3 ilik açılır. 20 cm örgülenip 10 İlmek artış yapılır ve lastik örülür. Daha sonra 9 ilmek birden kesilir. Diğer üç sırada 2+1+1 kesilerek 19 cm daha örülür. Üzerine 2+2 lastik konularak 2 cm daha örülür ve örgü bitirilir. Diğer yarısı da aynı şekilde örülerek bacak kısımları İkiye katlanarak dikilir.

|