Örgü Erkek Kazakları Yapılışı

orgumodeliÖrgü Erkek Kazakları Yapılışı

ÖN-ARKA: 138 ilmek başlanacak. İlmekler 2 düz 2 ters olarak dizilip 28 sıra lastik örgü yapıldıktan sora düz örgüye geçilerek örgü devam edilecek. Beden boyu 46 cm’de kol evi oyuntusu için yanlardan I kere 4,1 kere 3 ,2 kere 2,1 kere 1 ilmek kesilip beden boyu 52 cm’de ön yaka ortasından 50 ilmek kesilip ön iki ayrı parça halinde örülmeye devam edilecek. Tüm beden boyu 68 cm’de yanlardaki 32’şer ilmek omuz için 2 kere 16 ilmek kesilerek ön parça bitirilecek. Arka parçada ön parça gibi aynı şekilde başlanıp önde yapılan sıralı işlemler tekrarlanarak örülecek.Tüm beden boyu 68 cm’de arka yaka ortasında 22 ilmek, yanlarından 2 kere 7 ilmek kesilirken omuzlardaki ilmeklerde 2 kere 16 ilmek kesilerek arka parça da bitirilecek.
KOL: 70 ilmek başlanacak. İlmekler 2 düz 2 ters olarak dizili 28 sıra lastik örülecek. Lastik üzerinde düz örgüye geçilirken yanlardan 2 ilmek içerden artışlara başlanıp her 8 sırada bir artışlar yapılarak kolda 96 ilmeğe ulaşılacak. Kol boyu 51 cm’de kol üst kesimlerine başlanıp, 1 kere 3 ,14 kere 2, 2 kere 3 ilmek kesilip kalan 22 ilmekte
kesilerek kol bitirilecek.
YAKA: 168 ilmek başlanacak. Yanlara 3 düz gelecek şekilde ara ilmekler 2 ters 2 düz 2 ters olarak dizilip lastik olarak 22 cm örülecek. Daha sonra yanlardan 3 kere 20’şer ilmek kesilip kalan 48 ilmekde kesilerek yaka bitirilecek.

Bebek Hırka Bebek Battaniye Örnekleri

Bebek Hırka Bebek Battaniye Örnekleri

orguornekleri100BATTANİYE: 150 ilmek başlanır ve 80 cm düz örgü ile örülür. Ön tarafa astarlık kumaş üzerindeki ayıcıktan piko yapılır, arkası astarlanarak bitirilir.
HIRKA ARKA: 80 ilmek başlanır. 6 sıra haraşo örülür daha sonra düz örgü ile 18 cm örülür. 14 ilmek arayla l’er ilmek kesilip kalan ilmekler pirinç örgü ile örülür. Beden boyu 18 cm’de yanlardan kol evi İçin 2+1+1 ilmek kesilir. Beden boyu 30 cm’de arka yaka İçin ilmekler bir defada kesilerek bitilir.
ÖN: 57 ilmek başlanır. 6 sıra haraşo örülür, ön kenarda 5 ilmek haraşo örülür, geri kalan İlmekler düz örülür. Daha sonra düz örgü ile 18 cm örülür. 14 ilmek arayla l’er ilmek kesilip kalan İlmekler pirinç örgü İle örülür. Beden boyu 18 cm’de yanlardan kol evi için 2+1+1 İlmek kesilir. Beden boyu 26 cm’de ön yaka İçin 5+3+4+4 ilmek kesilip, omuzlarda kalan ilmekler bir defada kesilerek bitirilir. Sağ ön bantta 3
adet ilik açılır.
KOL: 37 ilmek başlanır. 6 sıra haraşo örülür. Pirinç örgüyle devam edilir. ,, Kol boyunca iki sırada bir H l’er İlmek ^ffl artırılarak 50 İlmeğe ulaşılır. 19 cm’de tüm İlmekler kesilerek bitirilir.
YAKA: Yaka kenarı tığla uzun sık iğne yapılarak bitirilir. –

|