Örgü Erkek Kazakları Yapılışı

orgumodeliÖrgü Erkek Kazakları Yapılışı

ÖN-ARKA: 138 ilmek başlanacak. İlmekler 2 düz 2 ters olarak dizilip 28 sıra lastik örgü yapıldıktan sora düz örgüye geçilerek örgü devam edilecek. Beden boyu 46 cm’de kol evi oyuntusu için yanlardan I kere 4,1 kere 3 ,2 kere 2,1 kere 1 ilmek kesilip beden boyu 52 cm’de ön yaka ortasından 50 ilmek kesilip ön iki ayrı parça halinde örülmeye devam edilecek. Tüm beden boyu 68 cm’de yanlardaki 32’şer ilmek omuz için 2 kere 16 ilmek kesilerek ön parça bitirilecek. Arka parçada ön parça gibi aynı şekilde başlanıp önde yapılan sıralı işlemler tekrarlanarak örülecek.Tüm beden boyu 68 cm’de arka yaka ortasında 22 ilmek, yanlarından 2 kere 7 ilmek kesilirken omuzlardaki ilmeklerde 2 kere 16 ilmek kesilerek arka parça da bitirilecek.
KOL: 70 ilmek başlanacak. İlmekler 2 düz 2 ters olarak dizili 28 sıra lastik örülecek. Lastik üzerinde düz örgüye geçilirken yanlardan 2 ilmek içerden artışlara başlanıp her 8 sırada bir artışlar yapılarak kolda 96 ilmeğe ulaşılacak. Kol boyu 51 cm’de kol üst kesimlerine başlanıp, 1 kere 3 ,14 kere 2, 2 kere 3 ilmek kesilip kalan 22 ilmekte
kesilerek kol bitirilecek.
YAKA: 168 ilmek başlanacak. Yanlara 3 düz gelecek şekilde ara ilmekler 2 ters 2 düz 2 ters olarak dizilip lastik olarak 22 cm örülecek. Daha sonra yanlardan 3 kere 20’şer ilmek kesilip kalan 48 ilmekde kesilerek yaka bitirilecek.

Desenli Çocuk Kazak Yapılışı

örgü çocukORGU ŞEKLİ Düz örgü, 2+2 lastik örgü
ARKA: 257 renk numaralı L iplikle 70 ilmek baş-ı lanır, 1+1 lastik I örülür. 257 renk I numaralı İplikle 4 i sıra, 219 renk numaralı iplikle 1 sıra, 185 renk numaralı iplikle 3 sıra, 257 renk numaralı İplikle 3 sıra örülerek düz örgüye geçilir. Aşağıdaki renk sıralamasıyla devam edilir: 219 renk numaralı iplikle 1 sıra, 185 renk numaralı iplikle 3 sıra, 257 renk numaralı iplikle 1 sıra, 219 renk numaralı iplikle 2 sıra, 8473 renk numaralı iplikle 12 sıra, 219 renk numaralı iplikle 2 sıra, 257 renk numaralı İplikle 1 sıra, 185 renk numaralı İplikle 3 sıra, 219 renk numaralı iplikle 1 sıra, 257 renk numaralı iplikle 2 sıra, 31065 renk numaralı iplikle 12 sıra, 257 renk numaralı İplikle 2 sıra, 219 renk numaralı İplikle 1 sıra, 185 renk numaralı İplikle 3 sıra, 257 renk numaralı iplikle 1 sıra, 219 renk numaralı iplikle 2 sıra örülür.
Beden boyu 40 cm’de yanlardan kol evi İçin 3+2+1 ilmek kesilir. Beden boyu 57 cm’de arka yaka İçin ortadaki 22 İlmek bir defada kesilip, omuzlarda kalan 18’er İlmek 5 sıra daha örülür ve 5+6+7 İlmek kesilerek bitirilir.
ÖN: 257 renk numaralı iplikle 70 İlmek başlanır, 1+1 lastik örülür. 257 renk numaralı İplikle 4 sıra, 219 renk numaralı iplikle 1 sıra, 185 renk
numaralı İplikle 3 sıra, 257 renk numaralı İplikle 3 sıra örülerek düz örgüye geçilir. Aşağıdaki renk sıralamasıyla devam edilir: 219 renk numaralı iplikle 1 sıra, 185 renk numaralı iplikle 3 sıra, 257 renk numaralı İplikle 1 sıra, 219 renk numaralı İplikle 2 sıra, 8473 renk numaralı İplikle 12 sıra, 219 renk numaralı iplikle 2 sıra, 257 renk numaralı iplikle 1 sıra, 185 numaralı iplikle 3 sıra, 219 renk numaralı İplikle 1 sıra, 257 renk numaralı iplikle 2 sıra, 31065 renk numaralı İplikle 12 sıra, 257 renk numaralı İplikle 2 sıra, 219 renk numaralı iplikle 1 sıra, 185 renk numaralı iplikle 3 sıra, 257 renk numaralı İplikle 1 sıra, 219 renk numaralı İplikle 2 sıra örülür.
Beden boyu 40 cm’de yanlardan kol evi için 3+2+1 İlmek kesilir. Beden boyu 54 cm’de ön yaka için ortadaki 14 İlmek bir defada kesilerek, yanlarından her düz sırada 2+2 ilmek kesilerek, omuzlarda kalan 18’er İlmek 5 sıra daha örülür ve 5+6+7 ilmek kesilerek bitirilir.
ÖN YAKA: 257 renk numaralı iplikle 34 İlmek çıkarılarak 3 sıra, 219 renk numaralı iplikle 1 sıra, 185 renk numaralı İplikle 2 sıra, 219 renk numaralı iplikle 1 sıra, 257 renk numaralı iplikle 1 sıra örülerek bitirilir.
ÖN OMUZLAR: 257 renk numaralı İplikle 24 İlmek çıkarılarak 6 sıra, 185 renk numaralı İplikle 5 sıra örülerek sağ ve sol omuzlara 3’er İlik açılıp bitirilir.
ARKA YAKA: 257 renk numaralı iplikle 29 İlmek
çıkarılarak 4 sıra, 185 renk numaralı İplikle 2 sıra, 219 renk numaralı İplikle 1 sıra, 257 renk numaralı iplikle 1 sıra örülerek bitirilir.
ARKA OMUZ: 257 renk numaralı iplikle 24 mek çıkarılarak 6 sıra, 185 renk numaralı ip İlkle 5 sıra örülerek bitirilir.
KOL: 257 renk numaralı İplikle 40 ilmek baş-|H lanır. 1+1 lastik örülür. 257 renk numaralı İplikle 4 sıra, 219 renk numaralı iplikle 1 sıra, 185 renk numaralı iplikle 3 sıra, 257 renk numaralı İplikle 3 sıra örülerek düz örgüye geçilir. Aşağıdaki renk sıralaması İle devam edilir: 219 renk numaralı İplikle 1 sıra, 185 renk numaralı iplikle 3 sıra, 257 renk numaralı iplikle 1 sıra, 219 renk numaralı iplikle 2 sıra, 8473 renk numaralı iplikle 12 sıra, 219 renk numaralı İplikle 2 sıra, 257 renk numaralı İplikle 1 sıra, 185 renk numaralı İplikle 3 sıra, 219 renk numaralı İplikle 1 sıra, 257 renk numaralı iplikle 2 sıra, 31065 renk numaralı iplikle 12 sıra, 257 renk numaralı İplikle 2 sıra, 219 renk numaralı iplikle 1 sıra, 185 numaralı iplikle 3 sıra, 257 renk numaralı İplikle 1 sıra, 219 renk numaralı iplikle 2 sıra örülür. Yanlardan her 3 cm de bir, l’er İlmek artırılarak 64 İlmeğe ulaşılır. Kol boyu 42 cm’de yanlardan kol evi için 3+2+1 İlmek kesilir. 1 sıra daha örülerek bütün ilmekler bir defada kesilerek bitirilir.

|