Örgü Erkek Süveter Modeli

Örgü Erkek Süveter Modeli
Bravo, Sinem 3x 100 gr
Bravo, Sinem – gri
Şiş 4,5 mm
Örgü Düz örgü, Lastik 1 /l
Arka 4,5 mm şişimiz ile 90 ilmek atarak başlayalım. 10 cm eninde 1/1 lastik örelim. 37 cm düz örgüden sonra kol kesimimizi 3-2-1 uygulayalım. Kol evi derinliğimiz 20 cm olduğunda kalan 78 ilmeğimizi üç eşit parçaya ayıralım. Arka yakaya denk gelen 26 ilmeğimizi kapatalım. 2 sıra daha ördükten sonra 26 şar kol ilmeğimizi 13-13 olarak iki seferde kapatalım.
Ön Süveterimizin arka parçası ile aym şekilde öreceğiz. 90 ilmek atarak başlayalım ve 10 cm eninde 1/1 lastik örelim. Düz örgüye geçelim. Düz örgü boyumuz 34 cm olduğunda örgümüzü iki parçaya ayırarak yaka kesimimize başlayalım. Yaka kesimimizi 4 sırada bir her iki yandan uygulayacağız. Bu arada örgü boyumuz 37 cm olduğunda kol kesimim 3-2-1 uygulayalım. Örgü boyumuz 20 cm olduğunda yaka kesimimizi tamamlamış oluruz ve omuzlarda 26 şar ilmeğimiz kalır. 13-13 ilmek olarak iki seferde kapatalım.
Yaka lastiği Sol omuz dikişimizi kapatalım. Ön ortadan başlayarak sol ön yakadan 42 ve arka yakadan 36 ilmek çıkartalım. Toplam 78 ilmeğimiz ile 2 sıra bordo + 2 sıra gri + 2 sıra bordo yünümüz ile 1 /l lastik örelim ve bitirelim. Sağ ön yakadan 42 ilmek çıkartalım ve diğer yaka lastiği ile aynı renklerde örelim.
Kol lastikleri Sağ omuz dikişimizi de kapatalım. Ön ve arka kol evimizden 34 + 34 ilmek çıkartalım. Toplam 68 ilmeğimiz ile yakada uyguladığımız renk ve örgü sırasını takip edelim
Dikiş Yan dikişleri kol lastikleri ile beraber dikelim. Ön ortada yaka lastiğini köşe oluşturarak tutturalım.

Örgü Erkek Kazakları Yapılışı

orgumodeliÖrgü Erkek Kazakları Yapılışı

ÖN-ARKA: 138 ilmek başlanacak. İlmekler 2 düz 2 ters olarak dizilip 28 sıra lastik örgü yapıldıktan sora düz örgüye geçilerek örgü devam edilecek. Beden boyu 46 cm’de kol evi oyuntusu için yanlardan I kere 4,1 kere 3 ,2 kere 2,1 kere 1 ilmek kesilip beden boyu 52 cm’de ön yaka ortasından 50 ilmek kesilip ön iki ayrı parça halinde örülmeye devam edilecek. Tüm beden boyu 68 cm’de yanlardaki 32’şer ilmek omuz için 2 kere 16 ilmek kesilerek ön parça bitirilecek. Arka parçada ön parça gibi aynı şekilde başlanıp önde yapılan sıralı işlemler tekrarlanarak örülecek.Tüm beden boyu 68 cm’de arka yaka ortasında 22 ilmek, yanlarından 2 kere 7 ilmek kesilirken omuzlardaki ilmeklerde 2 kere 16 ilmek kesilerek arka parça da bitirilecek.
KOL: 70 ilmek başlanacak. İlmekler 2 düz 2 ters olarak dizili 28 sıra lastik örülecek. Lastik üzerinde düz örgüye geçilirken yanlardan 2 ilmek içerden artışlara başlanıp her 8 sırada bir artışlar yapılarak kolda 96 ilmeğe ulaşılacak. Kol boyu 51 cm’de kol üst kesimlerine başlanıp, 1 kere 3 ,14 kere 2, 2 kere 3 ilmek kesilip kalan 22 ilmekte
kesilerek kol bitirilecek.
YAKA: 168 ilmek başlanacak. Yanlara 3 düz gelecek şekilde ara ilmekler 2 ters 2 düz 2 ters olarak dizilip lastik olarak 22 cm örülecek. Daha sonra yanlardan 3 kere 20’şer ilmek kesilip kalan 48 ilmekde kesilerek yaka bitirilecek.

Erkek Çocuk Hırka Örülüşü Anlatımı

örgüARKA: 62 ilmek başlanır. 2 sıra 2837 renk numaralı İplikle, 2 sıra 148 renk numaralı iplikle, 2 sıra 2837 renk numaralı İplikle, 1 sıra 148 renk numaralı iplikle toplam 5 cm 2+1 lastik örülür. Daha sonra 148 renk numaralı İplikle ters örgüye geçilir. Beden boyu 32 cm’de kol evi İçin yanlardan 2+1 İlmek kesilerek 56 ilmekle örgüye devam edilir. 18 cm daha örülerek, arka yaka için ortadan 18 İlmek kesilip omuzlarda kalan 19’ar İlmek, 7+6+6 İlmek kesilerek bitirilir.
ÖN: 35 İlmek başlanır. 2 sıra 2837 renk numaralı iplikle, 2 sıra 148 renk numaralı İplikle, 2 sıra 2837 renk numaralı iplikle, 1 sıra 148 renk numaralı İplikle toplam 5 cm 2+1 lastik örülür. Daha sonra 148 renk numaralı İplikle ters örgüye geçilerek her 7 İlmekte bir 1 ilmek artırılarak 40 İlmekle devam edilir. Ön orta 7 İlmek ters örgü olacak şekilde, 6 İlmek düz 2 ilmek ters , 6 ilmek düz 2 ilmek ters şeklinde model kurulur, ilk burgu 6. sırada diğer burgular 8 sırada bir yapılır. Beden boyu 32 cm’de kol evi İçin yanlardan 2+1+1 İlmek kesilerek 36 İlmekle ör-;üye devam edilir. 42 cm daha örgülenip, yaka çin 6+3+3+2+2+1 İlmek kesilir. Toplam 50 cm’de kalan 19 İlmek 7+6+6 İlmek kesilerek bitirilir.
KOL: 32 ilmek başlanır. 2 sıra 2837 renk numaralı iplikle, 2 sıra 148 renk numaralı
iplikle, 2 sıra 2837 renk numaralı İplikle, 1 sıra 148 numaralı İplikle toplam 5 cm 2+1 lastik örülür. Daha sonra 148 renk numaralı iplikle ters örgüye geçilerek her 8 İlmekte bir, 1 ilmek j artış yapılarak 36 ilmekle devam edilir. 15 il- i mek ters 6 İlmek düz, 15 İlmek ters şekllr y model kurulur, ilk burgu 6. sırada diğer bur-‘ gular 8 sırada bir yapılır. Her 5 sırada yanlardan l’er ilmek artırılarak 56 ilmeğe r–ulaşılır. Kol evi için yanlardan 2+1+1 İlmek kesilerek, 42 İlmek kalana dek l’er, 22 İlmek kalana dek 2’şer, 10 İlmek kalana dek 3’er İlmek kesilir. Tepede kalan 1.0 İlmek bir defada kesilerek bitirilir.
YAKA: Hırka dikildikten sonra yaka için misina-lı şişe 76 ilmek toplanarak 2 sıra 148 renk numaralı iplikle, 2 sıra 28*37 renk numaralı iplikle, 2 sıra 148 renk numaralı iplikle, 2 sıra 2837 renk numaralı İplikle toplam 6 cm 2+1 lastik örülür, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir.

Anladımlı Örgü Çocuk Hırkası Modeli

BEDEN: 5 ve 6 yaşındaki çocuklar için. MALZEME: 200 gr. sarı yün, 3,5 ve 4 numara sisler. 5 adet düğme. KULLANILAN ÖRGÜLER: 1) 2/2 lastik. 2) Haraşo 3) Zincir örgü. ÖRNEK: 4 numara şiş ve haraşo ile 22 ilmek ve 45 sıra, 10 santimetrelik bir kareye eşittir.

YAPİLIŞI: Önden başlayarak tek parça halinde öreceksiniz.
SOL ÖN: (Örgünün yüzü) 3,5 numara şişlerle 40 ilmek başlayın. 3 cm. boyunca 34 ilmeği lastik, 8 ilmeği haraşo ile örün. Haraşo pat üzerinden 2 cm. sonra 1 ilik açın. (Bu iliği 7 cm. arayla 3 defa tekrarlayın.) 4 numara şişlere geçerken ilk sırada ara-
lıklı olarak 8 ilmek artırın. Zincir örgüye başlayın. Zincir örgü şöyle örülür: 1., 3, ve 5. sıra: 2 ters, 2 yüz örün. Sıra sonuna kadar hep böyle gidin. 2., 4. ve 6. sıra: İlmekleri olduğu gibi örün. Yani yüzleri yüz, tersleri ters. Resimde de görüldüğü gibi böylece lastik yapmış oldunuz. Şimdi 7. sırada lastikleri toplamaya başlayacaksınız. 7. sıra: 2 ters örün, 4 ilmeği bir başka şiş üzerinde önde bekletin, sonraki 2 ilmeği birlikte alın, beklettiğiniz ‘ ilmeklerden ilk ikisini diğerinin arkasından geçirerek sol şişe alın, 2 yüz örün, şimdi diğer iki ilmeği sol şişe alın ve ikisini birden yüzden örün. Sıra sonuna kadar hep böyle gidin. 8. sıra: 2 yüz örün, 3 ters örün dönün, (örgünün tersi) 2 ilmeği yüz örün. Yine dönün, (örgünün yüzü) Yüz ördüğünüz 2 ilmeği ve bir sonraki ilmeği ters örün (Yani 3 ilmek ters) Sıra sonuna kadar hep böyle gidin. 9. sıra: 2 ters örün, 3 ilmeği önde bir başka şiş üzerinde bekletin. 1 yüz örün, beklettiğiniz ilmeklerden ilk ikisini üçüncünün arkasından geçirerek sol şişe alın. 1. ilmeğin içinden 1 ilmek/daha çıkarın, elde edilen bu iki ilmeği 1 yüz ve 1 ters örün. Şişe aldığınız 2. ilmekten de iki ilmek çıkarın ve bunları da 1 ters, 1 yüz örün. Önde bekleyen 3. ilmeği şişe alın ve yüz örün. Sıra sonuna kadar hep böyle gidin. 10., 11,, 12., 13. ve 14. sıra: İlmekleri olduğu gibi örün. (Göreceğiniz gibi 2 ters, 2 yüz örün.) 15. sıra: 1. sıradan, tekrar yapın.
Böyle zincir örgü örerken, toplam 24 cm.de kol için, sağ taraftan 64 ilmek atın. Zincir örgü ile örmeye devam edin. Toplam 32 cm.de yaka için, sol taraftan 16 ilmek eksiltin Ve bu kenardan 2 sırada bir 6 defa 1 ilmek eksiltin. 37 cm.de örgüyü bekletin.
SAĞ ÖN: 3,5 numara şişlerle 40 ilmek başlayın. 3 cm. boyunca 6 ilmeği haraşo, 34 ilmeği lastik örün. 4 numara şişlere geçerken 6 ilmek artırın ve şu şekilde devam edin.
22 ilmek haraşo, 8 ilmek zincir, 16 ilmek haraşo. Toplam 24 em.de soldan kol için 50 ilmek atın. 32 cm.de yaka için sağdan 16 ilmek eksiltin. Sonra 2 sırada bir, 6 defa 1 ilmek eksiltin. 37 cm.de yaka tarafından 34 ilmek eksiltin. Örgüyü birleştirin ve haraşo örün. Zincir örgü tarafından, 1. sırada eşit aralıklarla 15 ilmek eksiltin. 13 cm. sonra yanlarda 52 ilmek eksiltin. 24 cm. örün. Sonra 3,5 numara şişlerle lastiğe geçin. İlmek sayısını 76’ya indirin. 3 cm. lastik ördükten sonra ilmekleri kapatın.

HAZIRLANIŞI: 3,5 numara şişlerle 80 ilmek başlayın 6 sıra lastik örüp kapayın. Bu bordürü yaka çevresine dikin. Kol ağızlarından 34 ilmek alın. 2 cm. lastik örün. Yanları ve kol altlarını dikin. Düğmeleri dikin

örgü

Resmin büyük halini görmek için resmin üstüne tıklayınız..

|