Sporcu Şapka Modeli

şapka
Sporcu Şapka
Kalite : Bravo, Akıllı yün: 1 x 100 gr
Şiş : 7 mm
Orgü : Lastik örgü (3 düz – 2 ters)
80 ilmek atılarak başlanır. Lastik örgü ile 35 cm örülür. Son sırada İlmeklerin arasından tığ ile geçirilen yün çekilerek tepe oluşturulur ve bere bitirilir.
Dikiş: Berenin yanı, kalınlık yapmayacak şekilde uç uca getirilerek dikilir.

Uzun Atkı Modeli

atkıUzun Atkı Modeli

Kalite: Bravo, Akıllı Yün: 4 x 100 gr
Şiş : 7 mm
Örgü : “3 düz -1 ters” desen (Bknz. Bulut, Kollu Harmani)
Yapılışı: 7 mm şiş ile 43 ilmek atılarak başlanır. 270 cm örüldükten sonra, bir defada kesilerek bitirilir.
Saçaklar İçin: 55 cm’den kesilen yün, 6’şarlık demetler halinde gruplanarak 6 – 6 iki uca uygulanır.

Örgü Battaniye Örgü Bere Tarifi

orguornekleri99

ÖRGÜ BATTANİYE: 180 ilmek başlanır. Battaniyenin yatay kenarlarında 15 sıra, dikey kenarlarında 15 ilmek haraşo, orta kısım ise düz örülür. 18 sıra örüldükten sonra 2 ilmek ara ile ajur (delik) yapılır, (iplik şişe bir kez dolanır, yanındaki 2 ilmek birlikte örülür.)
15 sıra düz 1 sıra ajurlu örgü, 65 cm düz 1 sıra ajurlu örgü, 15 sıra düz 1 sıra ajurlu örgü, 18 sıra düz ve 15 sıra haraşo ile bitirilir BLUZ ÖN-ARKA: 60 ilmek başlanır. 12 sıra
I haraşo 4 sıra düz, 1 sıra ajurlu örgü 12 sıra II düz, 1 sıra ajurlu örgü 4 sıra düz ve üst kısım wk haraşo olarak devam edilir. 9 sıra haraşo
örülüp yanlardan 2+4+12 ilmek artışla kol oluşturulur. 18 sıra sonra arka yaka için ortadan 20 ilmek kesilip iki yandan ön bedene doğru devam edilir.
22 sıra haraşo olarak örülüp bekletilir. Diğer bölüm de aynı şekilde yapılır. Diğer yarı beden hizasına gelince orta bölüm İçin şişe 21 ilmek atılır ve bekletilen ilmekler de şişe alınır ve 12, sıra haraşo 4 sıra düz, 1 sıra ajurlu örgü 12 sıra düz, 1 sıra ajurlu örgü 4 sıra düz, 12 sıra haraşo örülüp bitirilir.
Orta kısımdaki 21 ilmekten şişe 21 ilmek toplanıp, 12 sıra haraşo örülüp karşılıklı 4ı adet düğme ile bedene birleştirilir. Bedenin ön kısmında 2 ajur bölge arasına adet beyaz iplikle ponpon yapılıp dikilir.
ÖRGÜ BERE: 70 İlmek başlanır. 5 sıra haraşo 4 sıra düz, 1 sıra ajurlu örgü 4 sıra düz, 1 sıra ajur örgü 4 sıra düz, 24 sıra haraşo örülüp bitirilir. Dikilip tepesi büzdürülür ve ponpon yapılıp dik-

Erkek Çocuk Hırka Örülüşü Anlatımı

örgüARKA: 62 ilmek başlanır. 2 sıra 2837 renk numaralı İplikle, 2 sıra 148 renk numaralı iplikle, 2 sıra 2837 renk numaralı İplikle, 1 sıra 148 renk numaralı iplikle toplam 5 cm 2+1 lastik örülür. Daha sonra 148 renk numaralı İplikle ters örgüye geçilir. Beden boyu 32 cm’de kol evi İçin yanlardan 2+1 İlmek kesilerek 56 ilmekle örgüye devam edilir. 18 cm daha örülerek, arka yaka için ortadan 18 İlmek kesilip omuzlarda kalan 19’ar İlmek, 7+6+6 İlmek kesilerek bitirilir.
ÖN: 35 İlmek başlanır. 2 sıra 2837 renk numaralı iplikle, 2 sıra 148 renk numaralı İplikle, 2 sıra 2837 renk numaralı iplikle, 1 sıra 148 renk numaralı İplikle toplam 5 cm 2+1 lastik örülür. Daha sonra 148 renk numaralı İplikle ters örgüye geçilerek her 7 İlmekte bir 1 ilmek artırılarak 40 İlmekle devam edilir. Ön orta 7 İlmek ters örgü olacak şekilde, 6 İlmek düz 2 ilmek ters , 6 ilmek düz 2 ilmek ters şeklinde model kurulur, ilk burgu 6. sırada diğer burgular 8 sırada bir yapılır. Beden boyu 32 cm’de kol evi İçin yanlardan 2+1+1 İlmek kesilerek 36 İlmekle ör-;üye devam edilir. 42 cm daha örgülenip, yaka çin 6+3+3+2+2+1 İlmek kesilir. Toplam 50 cm’de kalan 19 İlmek 7+6+6 İlmek kesilerek bitirilir.
KOL: 32 ilmek başlanır. 2 sıra 2837 renk numaralı iplikle, 2 sıra 148 renk numaralı
iplikle, 2 sıra 2837 renk numaralı İplikle, 1 sıra 148 numaralı İplikle toplam 5 cm 2+1 lastik örülür. Daha sonra 148 renk numaralı iplikle ters örgüye geçilerek her 8 İlmekte bir, 1 ilmek j artış yapılarak 36 ilmekle devam edilir. 15 il- i mek ters 6 İlmek düz, 15 İlmek ters şekllr y model kurulur, ilk burgu 6. sırada diğer bur-‘ gular 8 sırada bir yapılır. Her 5 sırada yanlardan l’er ilmek artırılarak 56 ilmeğe r–ulaşılır. Kol evi için yanlardan 2+1+1 İlmek kesilerek, 42 İlmek kalana dek l’er, 22 İlmek kalana dek 2’şer, 10 İlmek kalana dek 3’er İlmek kesilir. Tepede kalan 1.0 İlmek bir defada kesilerek bitirilir.
YAKA: Hırka dikildikten sonra yaka için misina-lı şişe 76 ilmek toplanarak 2 sıra 148 renk numaralı iplikle, 2 sıra 28*37 renk numaralı iplikle, 2 sıra 148 renk numaralı iplikle, 2 sıra 2837 renk numaralı İplikle toplam 6 cm 2+1 lastik örülür, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir.

«Önceki Yazılar |