Örgüde Jakarlı Desen Nasıl Yapılır

Örgüde Jakarlı Desen Nasıl Yapılır

Desenli Örgü Kazak Modeli

desenli kazak örgü

Desenli Örgü Kazak Modeli
ARKA ve ÖN: 57 ilmekle başlayın. 8 düz, 2 haraşo, 5 düz, 2 haraşo, 5 düz örüp, I ip dolayın, 3 ilmeği bir alıp, I İp dolayın, 7 haraşo, I ip dolayın, 3 İlmeği bir alın, I ip dolayın, 5 düz, 2 haraşo, 5 düz, 2 haraşo ve 8 düz. Koltuk altına kadar 42 cm örün. Kolu 3+2+1 kestikten sonra, reglan kol için 4 sırada bir sağ ve soldan 1 ‘er İlmek eksiltin. 10 defa tekrarladıktan sonra, 2 sırada bir 5 defa eksiltin. Toplam 30 İlmek eksiltmiş oluyorsunuz. Kalan ilmekleri (3 düz, 3 ilmek ajur,
7 haraşo, 3 ilmek ajur, 3 düz) 10 sıra örüp yakayı kesin.
KOL: 33 ilmekle başlayın. 3 düz, 2 haraşo, 5 düz, 1 ip dolayın, 3 ilmeği bir alın, I ip dolayın, 7 haraşo, bir ip dolayın, 3 İlmeği bir alın, 1 İp dolayın, 5 düz, 2 haraşo, 3 düz örün. Bu şekilde kol altına kadar 38 cm örerken, 3 defa sağ ve soldan I ‘er ilmek arttırırı ve kolu 3+2+1 olarak kesin. Ön ve arka parçalardaki reglan kol kesimini uygulayın.
NOT: Bütün parçaları ördükten sonra tersini çevirerek dikin!

Desenli Örgü Kazak Modeli

örgü kazakDesenli Örgü Kazak Modeli
AKYAZ Renk K712
6 çile x 100 gr
7 numara şiş çift kat
ARKA ve ÖN: 65 ilmekle başlayın. 2. sırada I düz, 3 ters, 2 ilmeği beraber alın,
3 ters, 17 düz örün. Ortadaki motif için, 3 ters, 2 ilmeği beraber alın, 3 ters, I düz, 3 ters, 2 ilmeği beraber alın, 3 ters, 17 düz, 3 ters, 2 ilmeği beraber alın, 3 ters ve I düz ile sırayı bitirin.
3. sıra: I ters ile başlayın. Sonra I düz, I ip dolayın, I düz, I ip dolayın, I düz, 2 ilmeği beraber alın, 2 düz, 17 ters, 2 düz, 2 İlmeği beraber alın, I düz, I ip dolayın, I düz, I İp dolayın, I düz, I ters, I düz, I ip dolayın, I düz, I ip dolayın,
I düz, 2 ilmeği beraber alın, 2 düz, 17 ters, 2 düz, 2 ilmeği beraber alın, I düz,
I ip dolayın, I düz, I ip dolayın, I düz, I ters ile bitirin.
4. sıra: I düz, 5 ters, 2 ilmeği beraber alın, I ters, 17 düz, I ters, 2 İlmeği beraber alın, 5 ters, I düz, 5 ters, 2 ilmeği beraber alın, I ters, 17 düz, I ters, 2 ilmeği beraber alın, 5 ters, I düz örün.
5. sıra: I ters, 2 düz, I ip dolayın, I düz, I İp dolayın, 2 düz, 2 ilmeği beraber alın, 17 ters, 2 ilmeği beraber alın , 2 düz, I ip dolayın, I düz, I ip dolayın, 2 düz,
1 ters, 2 düz, I İp dolayın, I düz, I ip dolayın, 2 düz, 2 ilmeği beraber alın, 17 ters, 2 ilmeği beraber alın , 2 düz, I ip dolayın, I düz, I ip dolayın, 2 düz, I ters örün.
6. sıra: I düz, 8 ters, 17 düz, 8 ters, I düz, 8 ters, 17 düz, 8 ters, I düz örün.
7. sıra: I ters, I düz, 2 ilmeği beraber alın, I düz, I İp dolayın, 4 düz, 17 ters,
4 düz, I ip dolayın, I düz, 2 ilmeği beraber alın, I düz, I ters, I düz, 2 ilmeği beraber alın, I düz, I İp dolayın, 4 düz, 17 ters, 4 düz, I ip dolayın, I düz,
2 İlmeği beraber alın, I düz, I ters örün.
8. sıra: I düz, I ters, 2 ilmeği beraber alın, 5 ters, 17 düz, 5 ters, 2 ilmeği beraber alın, I ters, I düz, I ters, 2 ilmeği beraber alın, 5 ters, 17 düz, 5 ters, 2 İlmeği beraber alın, I ters, I düz örün.
9. sıra: 3. sıradan itibaren tekrarlayın,
Kesmeden 50 cm ördükten sonra (ortalama 13 dilim). 13. dilimde 17 ters İlmekten 2 ilmek kesip, sonraki dilimlerde de ters örgüden 2’şer İlmek kesmeye devam edin. Ön, orta ve kenarlardaki dilimlerde arada I ters ilmek kalana kadar kesin. Yakayı oluşturmak için ortalama 10 cm daha motif örüp, ön ve arka parçayı yaka da dahil kenarlardan dikin.
KOL: 33 ilmekle başlayın. Ön ve arkaya uyguladığınız dilimlerden 2 adet uygulayın. Modelden sonra 42 cm ters örgü örüp, 49 ilmeğe kadar arttırın. Daha sonra 30 ilmeğe düşene kadar önce I ‘er ilmek, sonra 2’şer İlmek keserek kolu sıfırlayın.

Desenli Örgü Hırka Modelleri

örgü hırkaDesenli Örgü Hırka Modelleri
7 çile x 100 gr
7 numara şiş tek kat
ARKA: Enine örgü için 56 ilmekle başlayın. I 6 ilmek düz ördükten sonra aradaki modeller için I ip dolayın, 2 ilmeği bir alın, tekrar 2 ilmeği bir alıp I İp dolayın. 16 ilmek düzle devam edip, modeli tekrarlayın ve 16 İlmek düz İle sırayı bitirin. 2. sırayı ters ördükten sonra, 3. sıraya I. sıra gibi başlayıp 16 ilmek düz ile bitirin. Kol arttırımı İçin 3. sırada 3 ilmek 5. sırada 2 ilmek, 7. sırada I İlmek arttınn. 8. sırayı ters örüp, 9. sırada 3 adet model uyguladıktan sonra 26 ilmek daha arttırıp düz örün. Bu da kol oyuntusu ile omuz arasını oluşturacaktır. Bu sayılarla 56 sıra ördükten sonra, önce 26 ilmeği kesin. Daha sonraki sıraları I +2+3 olarak kesip, başlangıç İlmeği olan 56 ilmeğe İnin. I sıra düz örüp 2. sırada kesin. Elde ettiğiniz parçanın “tersini” arka parça olarak kullanın.
ÖN: 56 ilmekle başlayıp, 3. sıradan İtibaren 3+2+1 arttınn. Arkasından 26 İlmek daha arttırıp 14 sıra örün. 15. sırada yaka oyuntusu için 6+3+2 ilmek kesin. 9 sıra daha örüp bitirin, Elde ettiğiniz parçanın “tersini” kullanın.
KOL: 38 İlmekle başlayıp 2 ters 2 düz 12 cm lastik örün. 29 cm ters ördükten sonra kolu 3+2+1 olarak kesin.
YAKA ve ÖN LASTİK: Ön parçalardan 74 ilmek çıkarıp 2 ters 2 düz 2 cm lastik örün. Yaka için 84 ilmek çıkarıp, 2 ters 2 düz 5 cm lastik örün.

«Önceki Yazılar |