Örgü Erkek Kazakları Yapılışı

orgumodeliÖrgü Erkek Kazakları Yapılışı

ÖN-ARKA: 138 ilmek başlanacak. İlmekler 2 düz 2 ters olarak dizilip 28 sıra lastik örgü yapıldıktan sora düz örgüye geçilerek örgü devam edilecek. Beden boyu 46 cm’de kol evi oyuntusu için yanlardan I kere 4,1 kere 3 ,2 kere 2,1 kere 1 ilmek kesilip beden boyu 52 cm’de ön yaka ortasından 50 ilmek kesilip ön iki ayrı parça halinde örülmeye devam edilecek. Tüm beden boyu 68 cm’de yanlardaki 32’şer ilmek omuz için 2 kere 16 ilmek kesilerek ön parça bitirilecek. Arka parçada ön parça gibi aynı şekilde başlanıp önde yapılan sıralı işlemler tekrarlanarak örülecek.Tüm beden boyu 68 cm’de arka yaka ortasında 22 ilmek, yanlarından 2 kere 7 ilmek kesilirken omuzlardaki ilmeklerde 2 kere 16 ilmek kesilerek arka parça da bitirilecek.
KOL: 70 ilmek başlanacak. İlmekler 2 düz 2 ters olarak dizili 28 sıra lastik örülecek. Lastik üzerinde düz örgüye geçilirken yanlardan 2 ilmek içerden artışlara başlanıp her 8 sırada bir artışlar yapılarak kolda 96 ilmeğe ulaşılacak. Kol boyu 51 cm’de kol üst kesimlerine başlanıp, 1 kere 3 ,14 kere 2, 2 kere 3 ilmek kesilip kalan 22 ilmekte
kesilerek kol bitirilecek.
YAKA: 168 ilmek başlanacak. Yanlara 3 düz gelecek şekilde ara ilmekler 2 ters 2 düz 2 ters olarak dizilip lastik olarak 22 cm örülecek. Daha sonra yanlardan 3 kere 20’şer ilmek kesilip kalan 48 ilmekde kesilerek yaka bitirilecek.

Erkek Çocuk Hırka Örülüşü Anlatımı

örgüARKA: 62 ilmek başlanır. 2 sıra 2837 renk numaralı İplikle, 2 sıra 148 renk numaralı iplikle, 2 sıra 2837 renk numaralı İplikle, 1 sıra 148 renk numaralı iplikle toplam 5 cm 2+1 lastik örülür. Daha sonra 148 renk numaralı İplikle ters örgüye geçilir. Beden boyu 32 cm’de kol evi İçin yanlardan 2+1 İlmek kesilerek 56 ilmekle örgüye devam edilir. 18 cm daha örülerek, arka yaka için ortadan 18 İlmek kesilip omuzlarda kalan 19’ar İlmek, 7+6+6 İlmek kesilerek bitirilir.
ÖN: 35 İlmek başlanır. 2 sıra 2837 renk numaralı iplikle, 2 sıra 148 renk numaralı İplikle, 2 sıra 2837 renk numaralı iplikle, 1 sıra 148 renk numaralı İplikle toplam 5 cm 2+1 lastik örülür. Daha sonra 148 renk numaralı İplikle ters örgüye geçilerek her 7 İlmekte bir 1 ilmek artırılarak 40 İlmekle devam edilir. Ön orta 7 İlmek ters örgü olacak şekilde, 6 İlmek düz 2 ilmek ters , 6 ilmek düz 2 ilmek ters şeklinde model kurulur, ilk burgu 6. sırada diğer burgular 8 sırada bir yapılır. Beden boyu 32 cm’de kol evi İçin yanlardan 2+1+1 İlmek kesilerek 36 İlmekle ör-;üye devam edilir. 42 cm daha örgülenip, yaka çin 6+3+3+2+2+1 İlmek kesilir. Toplam 50 cm’de kalan 19 İlmek 7+6+6 İlmek kesilerek bitirilir.
KOL: 32 ilmek başlanır. 2 sıra 2837 renk numaralı iplikle, 2 sıra 148 renk numaralı
iplikle, 2 sıra 2837 renk numaralı İplikle, 1 sıra 148 numaralı İplikle toplam 5 cm 2+1 lastik örülür. Daha sonra 148 renk numaralı iplikle ters örgüye geçilerek her 8 İlmekte bir, 1 ilmek j artış yapılarak 36 ilmekle devam edilir. 15 il- i mek ters 6 İlmek düz, 15 İlmek ters şekllr y model kurulur, ilk burgu 6. sırada diğer bur-‘ gular 8 sırada bir yapılır. Her 5 sırada yanlardan l’er ilmek artırılarak 56 ilmeğe r–ulaşılır. Kol evi için yanlardan 2+1+1 İlmek kesilerek, 42 İlmek kalana dek l’er, 22 İlmek kalana dek 2’şer, 10 İlmek kalana dek 3’er İlmek kesilir. Tepede kalan 1.0 İlmek bir defada kesilerek bitirilir.
YAKA: Hırka dikildikten sonra yaka için misina-lı şişe 76 ilmek toplanarak 2 sıra 148 renk numaralı iplikle, 2 sıra 28*37 renk numaralı iplikle, 2 sıra 148 renk numaralı iplikle, 2 sıra 2837 renk numaralı İplikle toplam 6 cm 2+1 lastik örülür, ilmekler bir defada kesilerek bitirilir.

Bebek Örgüleri Erkek Bebek Hırka Örneği

Bebek Örgüleri Erkek Bebek Hırka Örneği

Erkek bebek hırka örneğinin büyük halini görmek için resime tıklayınız

|