Açıklamalı Örgü Erkek Kazağı Model

Kazak modeline 78 ilmekle başlanır.Ön ve arka: 78 ilmek başlanacak. 2 düz 2 ters lastik olarak 6 cm örüldükten sonra lastik üzeri ters örgü ile devam edecek.

Beden boyu 46 cm ‘de kol evi oyuğu için yanlardan 2 ‘şer ilmek kesildikten sonra 1 ilmek içeriden içli kesimlere başlanacak. Kesimler üç kere üst üste 1 ilmek araya 1 gidiş geliş yapılıp, yine 3 kere üst üste bir ilmek şeklinde kesilerek yukarı çıkılacak. Arka parçada 22 adet içli kesim yapıldıktan sonra yaka ortasından 12 ilmek yanlardan 1 kere 4,1 kere 3 ilmek kesilirken bu arada son iki adet içli kesimde yapılarak arka parça bitirilecek.

Ön parçada arka parçada yapılan işlemler aynı işlemde tekrarlanırken kol evinde yapılan içli kesimler 12 adet olunca ön yaka oyuntusuna başlanacak. Yaka ortasından 8 ilmek yanlardan 1 kere 3,3 kere 2,1 kere 3 ilmek kesilirken aynı zamanda kol evinde yapılan iç kesimlere de devam edilecek. Önde toplam 20 adet iç kesim yapılacak.

Kol: 42 ilmek başlanacak.2 düz 2 ters olarak lastik 6 cm örüldükten sonra lastik üstünde ters örgüye geçilirken, ara ara 2 ilmek artış yapılacak. Daha sonra yanlardan 2 ilmek içeriden her 10 sırada bir dokuz kere 1 ‘er ilmek artış yapılacak.

Tüm kol boyu 49 cm ‘ de yanlardan 2 ‘şer ilmek kesilip, daha sonra 1 ilmek içeriden bedenlerde yapılan içli kesimlere başlanacak. Toplam 20 adet içli kesim yapıldıktan sonra kolun bir tarafında içli kesim yapıldıktan sonra kolun bir tarafında içli kesimlere devam edilirken diğer yandan iki kere 5, bir kere 4 ilmek kesilerek kol bitirilecek.

Yaka:78 ilmek başlanacak. 2 düz 2 ters lastik olarak 8 sıra örüldükten sonra lastik üstünde örgüye ters olarak devam edilip 10 sıra yapıldıktan sonra ters örgü üzerine 16 sıra düz örüldükten sonra ilmekler kazağın yaka etrafına dikilecek.

Malzeme: Nako süperlambs ( çift kat )
Renk no: 183 vizon ( 8 yumak )
Şiş no: 7
Örgü şekli: Düz örgü

Örgü Erkek Kazakları Yapılışı

orgumodeliÖrgü Erkek Kazakları Yapılışı

ÖN-ARKA: 138 ilmek başlanacak. İlmekler 2 düz 2 ters olarak dizilip 28 sıra lastik örgü yapıldıktan sora düz örgüye geçilerek örgü devam edilecek. Beden boyu 46 cm’de kol evi oyuntusu için yanlardan I kere 4,1 kere 3 ,2 kere 2,1 kere 1 ilmek kesilip beden boyu 52 cm’de ön yaka ortasından 50 ilmek kesilip ön iki ayrı parça halinde örülmeye devam edilecek. Tüm beden boyu 68 cm’de yanlardaki 32’şer ilmek omuz için 2 kere 16 ilmek kesilerek ön parça bitirilecek. Arka parçada ön parça gibi aynı şekilde başlanıp önde yapılan sıralı işlemler tekrarlanarak örülecek.Tüm beden boyu 68 cm’de arka yaka ortasında 22 ilmek, yanlarından 2 kere 7 ilmek kesilirken omuzlardaki ilmeklerde 2 kere 16 ilmek kesilerek arka parça da bitirilecek.
KOL: 70 ilmek başlanacak. İlmekler 2 düz 2 ters olarak dizili 28 sıra lastik örülecek. Lastik üzerinde düz örgüye geçilirken yanlardan 2 ilmek içerden artışlara başlanıp her 8 sırada bir artışlar yapılarak kolda 96 ilmeğe ulaşılacak. Kol boyu 51 cm’de kol üst kesimlerine başlanıp, 1 kere 3 ,14 kere 2, 2 kere 3 ilmek kesilip kalan 22 ilmekte
kesilerek kol bitirilecek.
YAKA: 168 ilmek başlanacak. Yanlara 3 düz gelecek şekilde ara ilmekler 2 ters 2 düz 2 ters olarak dizilip lastik olarak 22 cm örülecek. Daha sonra yanlardan 3 kere 20’şer ilmek kesilip kalan 48 ilmekde kesilerek yaka bitirilecek.

Erkek Kazakları

orgumodeliÖN: 122 ilmek başlanacak, ilmekler 2 düz 2 ters olarak dizilip 20 sıra lastik örülecek lastik üzerinde ilmekler 1 ters 1 düz olarak dizilirken alt lastikdeki ters örgülerin aralarından l’er ilmek artış yapılar toplam 19 ilmek arttırılıp 141 ilmeğe ulaşılacak.
lerine başlanan kısımda ön yaka ikiye ayrılacak. Kol evi kesiminden 4 ilmek kesilip 71 ilmek örülecek. Kalan ilmeklerin başına şişe 9 ilmek atılıp parçalar ikiye ayrılıp örülürken kol evi kesimlerinde devam edilecek. Beden boyu 62 cm’de ön yaka oyuntusu için yaka kenarından 1 kere 9, 1 kere 5, 1 kere 4, 1 kere 3, 2 kere 2, 2 kere 1 ilmek kesilip omuzlarda kalan ilmeklerde 2 kere 19 ilmek olarak kesilerek ön parça bitirilecek. ARKA: Ön parça gibi başlanıp 20 sıra lastik örüldükten sonra lastik üzerinde ara ara 19 ilmek artış yapılırken ilmekler 1 ters 1 düz dizilerek 141 ilmeğe ulaşılacak. Lastik örgü olarak devam edilip beden boyu 45 cm’de kol evi oyuntusu için yanlardan 1 kere 4,1 kere 3,1 kere 2,1 kere 1 ilmek kesilecek. Tüm beden boyu 68 cm’de arka yaka ortasırf^25 ilmek yanlannda 10’ar ilmek kesilirek aynı anda omuzlara da 2 kere 19 ilmek kesilerek arka parçada bitirilecek.
KOL: 62 ilmek başlanacak, ilmekler 2 düz 2 ters olarak dizilip 20 sıra lastik örgü yapıldıktan sonra lastik üzerine düz örgüye geçilip yanlardan her 8sırada bir 12 kere l’er ilmek artış yapılarak 86 ilmeğe ulaşılacak. Tüm kol boyu 50 cm’de kol üst kesimlerine başlanıp 1 kere 3, 15 kere 2 ilmek kesilip tepede kalan 20 ilmek de kesilerek kol bitirilecek.
YAKA: Yaka kenarındaki 7 ilmekler açıkta kalacak şekilde tüm yaka etrafından şişe 104 ilmek takılıp başlara 3 düz gelecek şekilde ara ilmekler 2 ters 2 düz olarak dizilip 30 sıra örülerek ilmekler kesilerek yaka bitirilecek.
CEP AĞZI: Cep kenarlanna 32 ilmek şişe takılıp, başlara 3 düz gelecek şekilde ara ilmekler 2 ters 2 düz 2 ters olarak dizilip 8 sıra örüldükten sonra, ilmekler kesilerek bitirilecek.

Örgü Erkek Kazak Modelleri

Erkek Kazak Modelleri

Erkek kazağı örneğinin büyük halini görmek için resime tıklayınız

|