Siyah Beyaz Örgü Bayan Kazağı ve Açıklaması

Modele 74 ilmekle başlıyoruz.

Modelin Yapılışı

Arka:74 ilmek ile başlanacak. 2 düz 2 ters 15cm lastik örüldükten sonra düz örgüye geçilecek. Düz örgüye geçerken lastik üstündeki birkaç sırada 6 ilmek kesilerek 68 ilmeğe düşülecek. Yanlardan her sırada bir dört kere 1 ilmek kesim yapılacak.2 ilmek içerden yapılan kesimlerin üzerine 10 sıra örülüp yine 2 ilmek içerden olmak üzere her 8 sırada bir beş kere 1,er ilmek artış yapılacak. Lastik üstü beden 34cm,e ulaştığında kol evi oyuntusu için yanlardan 3,er ilmek kesildikten sonra 2 ilmek içerden içli kesimlere başlanacak. İçli kesimler her 4 sırada bir dört kere 1,er ilmek olarak yapılacak. Tüm beden boyu 68cm olduğunda arka yaka ortasından 14 ilmek kesilip kazak yanlarından bir kere 4 ilmek kesim yapılacak. Aynı zamanlarda omuzlarda bir kere 8,bir kere 9 ilmek kesilip arka parça bitirilecek.

Ön: ön parçada lastik üstü 34 cm, de kol evi kesimleri arka parçada yapıldığı şekilde aynen tekrarlanarak beden boyu lastik üstü 50cm,de ön yaka oyuntusu başlanacak. Yaka ortasında 8 ilmek yanlardan iki kere 2,üç kere 1 ilmek kesildikten sonra omuzlarda bir kere 8,bir kere 9 ilmek kesilerek ön parçada bitirilecek.

Kol:50 ilmek ile başlanacak. 2 düz 2 ters lastik 17cm örüldükten sonra düz örgüye geçilecek. Düz örgüye geçerken lastik üstünde ara ara 4 ilmek kesilip 46ilmeğe düşülecek. Yanlardan 2 ilmek içerden,10 sırada bir dört kere 1,er ilmek artış yapılacak. Tüm kol boyu 46cm,e ulaştığında kol üst kesimlerine başlanacak. Yanlardan 3,er ilmek kesildikten sonra 2 ilmek içerden içli kesimlere geçilecek. Kesimler on üç kere 1 ve iki kere de yanlardan 3,er ilmek şeklinde yapılıp tepede kalan 10 ilmek de düz olarak kesilerek kol bitirilecek.
Yaka: kazağın yaka etrafında 65 ilmek yuvarlar şiş ile alınıp 2 düz 1 ters lastik olarak 5cm örülecek. Yakanın ön ortasında 1 ters ilmek kesilip 2 şer düzler ayrılırken, bu arada arkadan da ara ara 2 ilmek kesilip 62 ilmeğe düşülecek. Daha sonra her ters ilmeğin yanına 1 ters ilmek artış yapılarak toplam 82 ilmeğe çıkılacak. Lastik 2 düz iki ters şekilde 5 cm daha örülüp bütün ilmekler kesilerek yaka bitirilecek.
Bel bandı:200 adet zincir çekilip üzerine sık iğne yapılacak. Ve model tamamlanacak.

Malzeme: nako sportlambs print
Renk no:8994 gri beyaz kırçıl (7yumak)
Şiş no:6
Örgü şekli: düz örgü

Örgü Geniş Yaka Bayan Kazağı Modeli ve Yapılışı

Modele 56 ilmekle başlanır…

Modelin Yapılışı

ÖN-ARKA :56 ilmekle başlayın. 2 düz 1ters lastik olarak 2 sıra ördükten sonra düz örgüye geçin. 12 sıra örüldükten sonra yanlardan 2 ilmek içeriden kesimlere başlayın. Kesim ararlı 10 sıra olacak ve toplam üç kere 1’er ilmek kesildikten sonra 6 sıra örüp artışlara geçin. Artışları her 8 sırada bir üç kere 1’er ilmek olarak yapın. Beden boyu 36 cm’de kol evi oyuğu için yanlardan bir kere 3, bir kere 2, iki kere 1 ilmek kesip örgüye devam edin. Beden boyu 46 cm’de ön yaka oyuntusu için ortadan 16 ilmek, yanlardan bir kere 2, iki kere 1 ilmek kesip, kalan ilmekler 3 cm örüp omuzlarda kalan 9 ilmekler de düz olarak keserek ön ve arka parçaları aynı şekilde bitirin.

KOL :35 ilmekle başlayın. İlmekleri 2 düz 1 ters, 2 düz 1 ters olarak dizip fantazi lastik olarak 21 cm örün. Lastik üstünde düz örgüye geçip her 10 sırada bir yanlardan 2 ilmek, içeriden dört kere 1 ilmek artış yapıp kolda 43 ilmeğe ulaşın. Kol boyu 44 cm’de kol üst kesimlerine başlayın. Kesimleri bir kere 3, bir kere 2, dokuz kere 1, bir kere 2 ilmek olarak yapıp, tepede kalan 11 ilmek de düz olarak kesip kolu bitirin.

YAKA :122 ilmekle başlayın. İlmekleri 2 düz 1 ters, 2 düz 1 ters fantezi lastik olarak 30 cm örüp ilmekler kesilerek kazağın tüm yaka etrafına dikin.

Örgü Angora Bayan Kazağı Modeli ve Açıklaması

Modele düz örgü ile 90 ilmekle başlıyoruz.

Modelin Yapılışı

Ön ve arka:

90 ilmek başlanacak.20 sıra örüldükten sonra yanlardan 2 ilmek içerden içli kesimlere başlanacak. İlk kesim yapıldıktan sonra 10 sıra bir iki kere 1’er ilmek daha kesilecek. Son kesimin üzerine 10 sıra örüldükten sonra yine 2 ilmek içerden her 10 sırada bir üç kere 1’er ilmek artış yapılarak örgüye devam edilecek. Beden boyu 37cm olduğunda kol evi oyuğu için yanlardan bir kere 4,bir kere 3,bir kere 2, bir kere 1 ilmek kesilecek. Beden boyu 54 cm’de yaka oyuntusu için ortadan 12 ilmek yanlardan iç kere 3,bir kere 1 ilmek kesilip omuzlardan kalan ilmeklerde bir kere 10,bir kere 9 ilmek kesilip ön parça bitirilecek. Arka parçada da ön parçada yapılan işlemler aynı şekilde tekrarlanacak ve beden boyu 58 cm olduğunda arka yaka oyuntusu için ortada 16 ilmek, yanlardan bir kere 8 ilmek kesilirken, aynı zamanda omuzlara da bir kere 10,bir kere 9 ilmek olarak kesilip arka parçada bitirilecek.

Kol:64 ilmek ile başlanacak.8 sıra örüldükten sonra 2 ilmek içerden iç kesimlere başlanacak. Yanlardan her 8 sıra bir beş kere 1’er ilmek kesilip kalan ilmeklerle örgüye devam edilecek. Kol boyu 46cm olduğunda kol üst kesimi için yanlardan bir kere 3, bir kere 2,4 sırada yedi kere 1 ilmek, sonra her sırada iki kere 2, bir kere 3 ilmek kesilip tepede kalan 16 ilmek de düz olarak kesilecek kol bitirilecek.

Çiçek süsleme:2 ilmekle başlanıp yanlardan 1’er ilmek artış yapılarak 6 ilmeğe ulaşılacak.16 sıra örülerek kesilen parçalardan 6 adet yapılıp çiçek şekli verilecek kazağın üzerine tutturulacak. Çiçeklerden 6 adet yapılarak, çiçeklerin üzerine 9’ar adet ince uzun boncuk dikilecek.

Malzeme: nako angora
Renk no:1199 bej (3 yumak)
Şiş no 5,5
Örgü şekli: düz örgü

Örgü Düşük Omuz Bayan Kazağı Modeli ve Açıklaması

Modele 74 ilmekler başlıyoruz.

Modelin Yapılışı

Ön ve arka:74 ilmek başlanacak.2 düz 2ters lastik olarak 7cm örülecek. Lastik üstünde düz örgüye geçerken ara ara 2 ilmek artış yapılacak. Lastik üstünde 10 sıra örüldükten sonra yanlardan 2 ilmek içerden kesimlere başlanacak. Her 6 sırada bir toplam dört kere 1, er ilmek kesilecek. Son kesim üzerine 6 sıra örülüp yine 2 ilmek içerden her 8 sırada birde dört kere 1,er ilmek artış yapılacak.

Beden boyu 37 cm de yanlardan 2, şer ilmek kesildikten sonra 2 ilmek içerden içli kesimlere başlanacak. İçli kesimler her dört sırada bir arka parçadan toplam 8 adet, önde olmak üzere 5 adet yapılacak. İçli kesimlerin her birinde çift ilmek kesilecek. Ön parçada içli kesimlerin ilki yapılırken aynı anda ön yaka oyuntusuna geçilecek. Yaka ortasından 12 ilmek yanlardan üç kere 3,bir kere 2, dört kere 1 ilmek kesilip kalan 5 ilmek de düz olarak kesilerek ön parça bitirilecek. Arka parçada 8 içli kesim bittiğinde kalan ilmekler düz olarak kesilerek arka parça bitirilecek.

Kol:42 ilmek başlanacak.2 düz 2 ters lastik olarak 7cm örülecek. Düz örgüye geçilirken ara ara 3 ilmek artış yapılıp 45 ilmeğe ulaşılacak. Lastik üstünde yanlardan 2 ilmek içerden her 10 sırada bir dört kere 1 ilmek artış yapılacak kol boyu 29cm olduğunda üst kesimlere başlanacak. Yanlardan 2 ilmek kesildikten sonra 2 ilmek içerden her 4 sırada bir çift ilmekli kesimlere geçilecek. Beş kere içli kesim yapıldıktan sonra bir tarafta içli kesimlere devam edilirken diğer taraftan bir kere 4,beş kere 3,bir kere 5 ilmek kesilip kol bitirilecek.

Yaka:130 ilmek başlanacak.2 düz 2 ters lastik olarak 16 sıra örülüp ilmekler kazağın yakak etrafına dikilecek. Kazağın yaka etrafına değişik renk ve büyüklük düğmelerle ve ipliklerle süsleme yapılacak.

Malzeme: nako merino
Renk no:2151 pembe (5 yumak)
Şiş no:6
Örgü şekli: düz örgü
Aksesuar: değişik renk ve ebatta 24 adet düğme farklı renk iplilerle çapraz süsleme

|