Yeni Model Örgü Kazak Yapımı

orgumodeli21-22Yeni Model Örgü Kazak Yapımı

ÖN: 116 ilmek başlanacak, 2 diş haroşa örüldükten sonra yanlardaki 31 ilmekler 8 düz 1 ters, 1 düz 1 ters, 7 düz 1 ters, 1 düz 1 ters, 7 düz 1 ters, 1 düz 1 ters olarak dizilip 1 düzlerde pirinç örgü yapılarak ve diğer ilmekler dizildiği şelkilde örülürken ortadaki 54 ilmekte diagramdaki model uygulanacak. Beden boyu 38 cm’de kol evi oyuntusu için yanlardan 1 kere 3, 2 kere 2, 1 kere 1 ilmek kesilerek örgüye devam edilecek. Beden boyu 48 cm’de ön ortadan 48 ilmek kesilirken yakanın yanlarındaki 1 ters 1 düz, 1 ters ilmekler aynı şekilde örülmeye devam edilirken diğer ilmeklerin hepsi düz olarak örülecek. Ön yaka kenarındaki ilmekler 3 düz olarak örülürken, beden boyu 57 cm’de omuzlarda kalan 26 ilmekler 2 kere 13 ilmek kesilerek ön parça bitirilecek.
ARKA: 109 ilmek başlanacak, 2 diş haroşa örüldükten sonra, ilmekler yanlara 8 düz gelecek şekilde ara ilmekler 1 ters 1 düz, 1 ters 7 düz, 1 ters 1 düz, 1 ters şeklinde dizilip terslerin arasındaki 1 düz ilmekte pirinç örgü yapılarak örgüye devam edilecek. Beden boyu 38 cm’de kol evi oyuntusu için yanlardan 1 kere 3, 2 kere 2,1 kere 1 ilmek kesilip, ön yakanın kesildiği yere ulaşıldığında yanlardaki 20 ilmeklerde tersleri olduğu kısımlar düze çevrilip, diğer ilmekler aynı şekilde örülmeye devam edilecek. Beden boyu 57 cm’de arka yaka ortasından 41 ilmek kesilip, beden boyu 57 cm’de omuzlarda kalan 26 ilmek 2 kere 13 ilmek kesilerek arka parça da bitirilecek. KOL 53 ilmek başlanacak. 2 diş haroşa örüldükten sonra ilmekler 1 ters 1 düz, 1 ters 7 düz, 1 ters 1 düz, 1 ters 7 düz şeklinde dizilerek 1 düzlerde pirinç örgü yapılarak örgüye vam edilirken, yanlardan 2 ilmek içerden her\§ sırada bir artışlar yapılarak toplam 75 ilmeğe ulaşılacak. Kol boyu 45 cm’de kol üst kesimlerine başlanıp, ilmekler 1 kere 3, 1 kere 2, 16 kere 1,
1 kere 2, 1 kere 3 ilmek olarak kesilip, tepede kalan 23 ilmek düz olarak kesilerek kol bitirilecek.

Kız Çocuğu Kazak Yapımı

Kız Çocuğu Kazak Yapımı

örgüARKA: 288 renk numaralı iplikle 80 ilmek başlanır. 4 sıra 185 renk numaralı İplikle 2 düz+2 ters lastik yapılır. Lastiğe 185 renk numaralı İplikle devam edilir ve 9 sıra daha çift lastik yapılarak aynı renk İplikle ters örgüye geçilir. Örgüye şöyle devam edilir: 18 ilmek ters örülür, 8 ilmek (4’lü) burulur, 10 ilmek ters örülür, 8 ilmek (4’lü) burulur, 10 ters örülür, 8 ilmek (4’lü) burulur (Burmalar 8 sırada bir buruluyor).
18 İlmek ters örülür. Örgünün ön yüzünde bu işlem sürekli tekrar eder.
Örgünün arka yüzünde tersler ters, düzler düz örülür.
31 cm bu şekilde örüldükten sonra kol evi İçin 3+2+1 kesilir. Kesimden sonra 16 cm daha örgülenip beden bitirilir.
ÖN: 288 renk numaralı İplikle 80 ilmek başlanır ve 4 sıra çift lastikten sonra 185 renk numaralı İplikle lastiğe devam edilir. 9 sıra sonra 185 renk numaralı iplikle ters örgüye devam edilip arka bedendeki örgü sırasıyla örgüye devam edilir. 31 cm’de kol evi için 3+2+1 kesilir. 38 cm’de kalan 68 ilmek ortalanarak (34) yaka için 4+3+2+1+1 kesilir ve 47 cm’de ön beden tamamlanır. Yakanın diğer yarısı da aynı şekilde kesilerek tamamlanır.
KOL: 42 İlmek başlanır ve 288 renk numaralı renkle 4 sıra lastikten sonra 185 renk numaralı ipliğe geçilip 9 sıra daha lastik yapılıp aynı renkli İplikle ters örgüye geçilir. 5 sırada bir kolun iki yanından da l’er İlmek artırılarak 52 İlmek sayısına ulaşılır. 35 cm’de kol evi için 3+2+1 kesilir, iki sırada bir 3 kez 1 ilmek kesilir. Her düz sıra-” da 3 kez 2 ilmek kesilir. Her düz sırada 3 kez 3 İlmek kesilerek 5 ilmekle kol bitirilir.
YAKA: Yakaya 70 ilmek takılır. 4 sıra çiftli lastik örülür. 6 sıra düz örülür ve bitirilir.

|