Klapalı Şapka Yapımı

Klapalı ŞapkaKlapalı Şapka
Kalite: Bravo, Yeni Melisa: 1 x 100 gr
Şiş : 6 mm
Örgü : “3 düz -1 ters” örgü
(Bknz. Bulut, Kollu Harmani) – Lastik (1/1)
85 ilmek ile başlanır. Ana örgü deseni ile 30 cm örüldükten sonra bitirmeler başlar; iki yandan önce 10’ar, sonra 5’eı ilmek (5 defa), kalan 15 ilmek ise, bir defada kesilerek bitirilir. Sonra, bitirme yerinden tekrar 85 ilmek çıkartılarak şişe geçirilir. Lastik örgü ile 2 cm örülür ve bir defade kesilerek bitirilir.
Dikiş: Berenin başlangıç yeri büzdürülerek sıkılır. Berenir yanı, kalınlık yapmayacak şekilde uç uca getirilerek dikilir.

|