Saç Örgülü Pembe Bayan Hırkası ve Açıklaması

Modele 100 ilmek başlanır.

Modelin Yapılışı

ARKA: 100 ilmek başlanır, 2 cm pirinç örülür. 10 ilmek düz 10 ilmek ters örülerek 3 cm’de bir yanlardan l’er ilmek eksiltilir. 43 cm örülerek kalan 90 ilmek kol evi için 3+2+1 ilmek kesilir. Kol evi kesiminde düz örülen ilmekler saç örgüsü devam edilir.

Her 4a cm’de bir burulur. 20 I cm daha örülerek arka yaka için ortadan 30 ilmek kesilir. Omuzlara bırakılan ‘ 24′er ilmek 24 cm’e tamamlanarak üç kademede kesilerek bitirilir.

ÖN: 60 ilmek başlanır, 2 cm pirinç örülür. Ön ortada 10 ilmek pirinç örülür. 10 ilmek düz 10 ilmek ters örülerek 3 cm’de bir yanlardan Ter ilmek eksiltilir. t 43 cm örülerek kalan 50 ilik mek kol evi için 3+2+1 ilmek kesilir. Kol evi kesiminde düz örülen ilmekler saç örgüsü devam edilir. Her 4 cm’de bir burulur ı cm’de ilk ilik açılır. Her 4 cm’de bir, iki III ilik daha açılarak devam ‘ edilir. 20 cm örülerek yaka için 6+5+4+3 ilmek kesilir. Omuzda kalan ilmekler 24 cm’e tamamlanarak üç kademede kesilerek bitirilir.Toplam 43 cm’de kol evi için 3+2+1 i mek kesilir. Her sırada yanlardan l’er ilmek kesilerek 24 cm’e tamamlanır. 8 ilmek katanca bir defada kesilerek bitirilir.

YAKA: Yaka kenarından şişe 96 ilmek toplanarak 4 cm pirinç örülüp ilmekler kesilerek bitirilir.

BEYAZ BİKİNİ VE BLUZ

bikini

BEYAZ BİKİNİ VE BLUZ
MALZEME: 500 gr. beyaz renk koton iplik. 4 ve 5 nolu şişler. BLUZ ÖN: 4 nolu şişlerle 68 İlmek atılır ve 12 sıra 1 /1 lastik örülür. 5 nolu
şişlerle 3 yüz, 1 ters, 2 yüz, 1 ters, 2 yüz, 1 ters, 2 yüz 1 ters gerisi hep yüz olarak örülür. Örgünün yüzünden iki yüz ilmek üzerinden 4 sırada bir 1 saç örgüsü yapılır, aynı anda iki sırada bir motif sola doğru 1 ilmek kaydırılır. 60 sıra sonra kol oyuğu için yanlardan 3 ilmek kesilir ve iki sırada bir 5 defa 1 ilmek 8 sırada bir 2 defa 1 ilmek sadece sağ taraftan eksiltilir. Yaka için örgü iki parçaya ayrılır ve sol taraftan normal olarak devam edilirken, sağ taraftan iki sırada bir 13 defa 1 ilmek eksiltilir. ARKA: Ön gibi, ama motif yapılmadan ve yaka açılmadan örülür. BİKİNİ SLİP: Ağ kısmından başlanır. 10 ilmek atılıp 14 sıra motif yapılır (1 ters 2yüz1 ters 2 yüz 1 ters 2 yüz 1 ters; her 4 sırada bir 2 yüz ilm’ek üzerinden 1 saç örgüsü yapılır). Sonra sağ taraftan düz örgü ilmeğinin başında ve sonunda 16 defa 2 ilmek artırılarak sol motifle devam edilir, ilmekler kapatılır. Ağ kısmından ilmekler alınır ve 2 sırada bir başta ve sonda22 defa 1 ilmek artırılarak düz örgü ile devam edilir. İlmekler kapatılır. 3 nolu tığla 1 sıra sık iğne yapılır. Yan bağcıklar hazırlanır.
SUTYEN: 23 ilmek atılır. 10 ilmek motifle, 13 ilmek düz örgü ile örülür. 14 sırada her sırada bir 1 ilmek alınarak sadece motifle devam edilir, ikinci parça simetrik olarak örülür. Etrafına 1 sıra sık iğne yapılır. Bağcıklar hazırlanır.

|