BEYAZ BİKİNİ VE BLUZ

bikini

BEYAZ BİKİNİ VE BLUZ
MALZEME: 500 gr. beyaz renk koton iplik. 4 ve 5 nolu şişler. BLUZ ÖN: 4 nolu şişlerle 68 İlmek atılır ve 12 sıra 1 /1 lastik örülür. 5 nolu
şişlerle 3 yüz, 1 ters, 2 yüz, 1 ters, 2 yüz, 1 ters, 2 yüz 1 ters gerisi hep yüz olarak örülür. Örgünün yüzünden iki yüz ilmek üzerinden 4 sırada bir 1 saç örgüsü yapılır, aynı anda iki sırada bir motif sola doğru 1 ilmek kaydırılır. 60 sıra sonra kol oyuğu için yanlardan 3 ilmek kesilir ve iki sırada bir 5 defa 1 ilmek 8 sırada bir 2 defa 1 ilmek sadece sağ taraftan eksiltilir. Yaka için örgü iki parçaya ayrılır ve sol taraftan normal olarak devam edilirken, sağ taraftan iki sırada bir 13 defa 1 ilmek eksiltilir. ARKA: Ön gibi, ama motif yapılmadan ve yaka açılmadan örülür. BİKİNİ SLİP: Ağ kısmından başlanır. 10 ilmek atılıp 14 sıra motif yapılır (1 ters 2yüz1 ters 2 yüz 1 ters 2 yüz 1 ters; her 4 sırada bir 2 yüz ilm’ek üzerinden 1 saç örgüsü yapılır). Sonra sağ taraftan düz örgü ilmeğinin başında ve sonunda 16 defa 2 ilmek artırılarak sol motifle devam edilir, ilmekler kapatılır. Ağ kısmından ilmekler alınır ve 2 sırada bir başta ve sonda22 defa 1 ilmek artırılarak düz örgü ile devam edilir. İlmekler kapatılır. 3 nolu tığla 1 sıra sık iğne yapılır. Yan bağcıklar hazırlanır.
SUTYEN: 23 ilmek atılır. 10 ilmek motifle, 13 ilmek düz örgü ile örülür. 14 sırada her sırada bir 1 ilmek alınarak sadece motifle devam edilir, ikinci parça simetrik olarak örülür. Etrafına 1 sıra sık iğne yapılır. Bağcıklar hazırlanır.

|

maltepe escort