Örgü Erkek Kazakları Yapılışı

orgumodeliÖrgü Erkek Kazakları Yapılışı

ÖN-ARKA: 138 ilmek başlanacak. İlmekler 2 düz 2 ters olarak dizilip 28 sıra lastik örgü yapıldıktan sora düz örgüye geçilerek örgü devam edilecek. Beden boyu 46 cm’de kol evi oyuntusu için yanlardan I kere 4,1 kere 3 ,2 kere 2,1 kere 1 ilmek kesilip beden boyu 52 cm’de ön yaka ortasından 50 ilmek kesilip ön iki ayrı parça halinde örülmeye devam edilecek. Tüm beden boyu 68 cm’de yanlardaki 32’şer ilmek omuz için 2 kere 16 ilmek kesilerek ön parça bitirilecek. Arka parçada ön parça gibi aynı şekilde başlanıp önde yapılan sıralı işlemler tekrarlanarak örülecek.Tüm beden boyu 68 cm’de arka yaka ortasında 22 ilmek, yanlarından 2 kere 7 ilmek kesilirken omuzlardaki ilmeklerde 2 kere 16 ilmek kesilerek arka parça da bitirilecek.
KOL: 70 ilmek başlanacak. İlmekler 2 düz 2 ters olarak dizili 28 sıra lastik örülecek. Lastik üzerinde düz örgüye geçilirken yanlardan 2 ilmek içerden artışlara başlanıp her 8 sırada bir artışlar yapılarak kolda 96 ilmeğe ulaşılacak. Kol boyu 51 cm’de kol üst kesimlerine başlanıp, 1 kere 3 ,14 kere 2, 2 kere 3 ilmek kesilip kalan 22 ilmekte
kesilerek kol bitirilecek.
YAKA: 168 ilmek başlanacak. Yanlara 3 düz gelecek şekilde ara ilmekler 2 ters 2 düz 2 ters olarak dizilip lastik olarak 22 cm örülecek. Daha sonra yanlardan 3 kere 20’şer ilmek kesilip kalan 48 ilmekde kesilerek yaka bitirilecek.

Örgü Elbisesi

örgüARKA: 80 ilmek başlanır. 10 sıra 1+1 lastik örülür. Lastik üstünde modelll örgüye geçilir. 2 düz örülür 1 artırılır, 1 ters örgü 3 ilmek birden kesilir, 1 ters örgü 1 artırılır ve 2 düz örülür. Beden boyu 23 cm’de kol evi için yanlardan 3’er İlmek kesilir ve reglan kol kesimi ile devam edilir. Kalan 20 İlmek bir defada kesilerek bitirilir.
ÖN: 45 İlmek başlanır velO sıra 1+1 lastik örgülür. Ön pat İçin 8 ilmek örgü boyunca 1+1 lastik olarak örülür. Lastik üstünde modelll örgüye geçilir. 2 düz örgü 1 artırılır, 1 ters örgü 3 ilmek birden kesilir, 1 ters örgü 1 artırılır ve 2 düz örülür.
Beden boyu 23 cm’de kol evi İçin yanlardan 3’er İlmek kesilir ve reglan kol kesimi ile devam edilir. Kol kesiminden 7 cm yukarda yaka için
6+3+2+1+1 şeklinde kesilip ilmekler bitene kadar örgülür. Ön bedenin diğer yarısı da aynı şekilde yapılır.
KOL: 50 İlmek başlanır ve 10 sıra 1+1 lastik örülür. Bedende uygulanan modelle devam edilir. Modelin her 3. sırasında yanlardan l’er ilmek artışla 58 ilmeğe ulaşılır. Kol boyu 25 cm’de kol üst kesimleri İçin yanlardan 3’er ilmek kesilip reglan kol kesimi ile devam edilir. Kol boyu 35 cm’de İlmekler kesilerek bitirilir.
YAKA: Beden parçalan dikilir ve şişe ’70 ilmek toplanarak 8 sıra 1+1 lastik örgülenip ilmekler kesilir. ;-
PATİK: 62 İlmek başlanır. 9 sıra ters 10. sırada düz örgü örgülenir, ilmeklerin ortasından 12 İlmek, yanlarından 25’er İlmek ayır-tlır. Ortadaki 12 ilmeğe model konulur ve 6 cm örülür. Yanlarda-
ki 25’er İlmekler düz örülür. Her sırada yanlardaki ilmeklerden l’er ilmek keserek 4 sıra düz 3 sıra ters örgü örülür ve 2 ters örülür 1 artırılır, 1 kesim yapılarak bağcıklar İçin ajur yapılır ve 4 sıra ters örgü örgülenip İlmekler kesilip patik bitirilir.
PANTOLON: 80 ilmek başlanır ve 10 sıra 1+1 lastik yapılır, ilmekler ortalanıp bedende’uygulanan .model konur. Pantolonun ağ kısmı bitimime ikadar yanlardan 9 ilmek 1+1 lastik örgülenir. Lastiğin yanından 5 sırada bir l’er ilmek artırılır. 6 cm’de bir 3 ilik açılır. 20 cm örgülenip 10 İlmek artış yapılır ve lastik örülür. Daha sonra 9 ilmek birden kesilir. Diğer üç sırada 2+1+1 kesilerek 19 cm daha örülür. Üzerine 2+2 lastik konularak 2 cm daha örülür ve örgü bitirilir. Diğer yarısı da aynı şekilde örülerek bacak kısımları İkiye katlanarak dikilir.

|