Günlük Şık Hırka Modeli Yapılışı

Günlük Şık Hırka Modeli Yapılışı
Beden: 38 Malzemeler
ANCHOR “İndigo” El Örgü ipliği
Renk no: 004 somon (Yaklaşık 700 gr.) 4,5 numara örgü şişi
Ölçü: 24 ilmek – 30 sıra = 10×10 cm. Uygulama
Arka: Örgü şişine 100 ilmek atarak, 3 sıra 1/1 lastik örün. 4. sıra başında 2 İlmek düz örgü, 1 ilmek ters örgü ve 1 ilmek düz örgü örün. Sonraki ilmekleri sırasıyla 2 İlmek ters örgü, 3 ilmek düz örgü düzeninde örün. Sıra sonunda 4 ilmek kaldığı zaman, sırasıyla 1 ilmek düz, 1 ilmek ters ve 2 ilmek düz örgü örün. Sonraki sıralar aynı örgü düzeninde 17 cm. 51 sıra örün. 52. sıradan itibaren örgünün iki kenarında örülen 1 ilmeklik ters örgüleri, düz örgü, diğer ilmekleri olduğu gibi örerek, örgüye devam edin.
Örgü boyu baştan itibaren 56 cm. 168 sıra olduğu zaman, koltuk kesimi için 1. sıra başında 8 ilmeği olduğu gibi örün. 9. ilmekle birlikte 1 ilmek kesin. Sıradaki ilmeklerden 2. ilmeği örgü yüzünden 1. ilmeğin önüne kaydırarak, 2 ilmeği 1 ilmek düz örün. Sonraki ilmekleri olduğu gibi örmeye devam edin. Sıra sonunda 12 ilmek kaldığı zaman, sıra başında uygulanan ilmek kesme işlemini aynen uygulayın. Kalan ilmekleri olduğu gibi örün. Sonraki 3 sıra ilmekleri olduğu gibi örün. 5. sıra başında 6 ilmeği olduğu gibi örün. Sıradaki 3 ilmeği yardımcı şişe alarak örgü tersinde bırakın. Sonraki 3 ilmeği sırasıyla, yardımcı şişteki ilmeklerle birlikte düz örgü örün.
(Örnek: Örgü şişindeki 1. ilmekle, yardımcı şişteki 1. ilmeği birlikte 1 düz ilmek örün.) Sıradaki ilmekleri olduğu gibi örün. Sıra sonunda 12 ilmek kaldığı zaman, ilk 3 ilmeği örgü şişinde bırakarak, sonraki 3 ilmeği yardımcı şişe geçirin. Örgü tersinde bırakın. Örgü şişindeki 3 ilmeği, yardımcı şişteki 3 ilmekle birlikte, sırasıyla 3 düz ilmek örün. (Sıra başında olduğu gibi). Kalan 6 ilmeği olduğu gibi örün. Böylece 5. sıra sonunda iki kenardan 5’er adet ilmek eksilmiş olacaktır. Sonraki sıralarda ilmekleri olduğu gibi örerek, 5 sıra örün. 6. sırada koltuk kesme işlemini aynen tekrarlayın. Sonraki sıralar aynı örgü düzeninde örgüye devam edin. Örgü boyu koltuk kesiminden itibaren 18 cm. 54 sıra olduğu zaman arka yaka için örgü ortasından 22 ilmeği bir kerede kesin. Sağ tarafı beklemeye alın. Sol taraf arka yaka için sonraki her 2. sırada 2 kere 4 ilmek keserek örün. Kalan 21 ilmeği omuz için bir kerede kesin. Aynı işlemleri ters uygulayarak beklemede olan sağ tarafı da örün. Sağ ön: Örgü şişine 55 ilmek atın. Arkada uygulanan işlemleri aynen tekrarlayarak 55 sıra örün. 56. sırada, sıra başındaki 1 ilmeklik ters örgü (ön orta bantı, örgü sonuna kadar devam edecek) aynen devam edecek. Sıra sonundaki 1 ilmeklik ters örgüyü, düz örgü diğer ilmekleri ise olduğu gibi örerek örgüye devam edin. Örgü boyu baştan 48 cm. 144 sıra olduğu zaman, sıra başında 6 ilmeği olduğu gibi örün. 7. ilmekten itibaren verilen desen açıklamasını takip ederek, örgüye devam edin. Örgü boyu desenli örgüden itibaren 8 cm. 24 sıra olduğu zaman 25. sırada; Koltuk kesimi için 1. sıra başında 41 ilmeği olduğu gibi (deseni uygulayarak) örün. Sıra sonundaki 14 ilmeği 3 ilmek düz, 2 ilmek ters örgü düzeninde örün. 2. sırada ilmekleri olduğu gibi örün. 3. sıra başında 43 ilmeği deseni takip ederek örün. 44. ilmekten itibaren arka sıra sonunda uygulanan koltuk kesme işlemini aynen uygulayın. Örgüye devam edin. Arkada 2 kez uygulanan koltuk kesme işlemini önde 3 kez uygulayın. Bu arada 1. koltuk kesme işlemi tamamlandığı zaman 2. koltuk kesme işleminin yapılabilmesi için, kesme işleminin yanındaki desenli örgü (3 ilmek) düz örgü olarak örülecek. Aynı işlem 3. kesme işlemi içinde uygulanacak. 3. koltuk kesme işlemi tamamlandığı zaman kesme işleminden sonra kalan 3 ilmek düz örgü üzerine desen uygulayarak, sıra sonundaki 4 ilmeği düz örgü örerek örgüye devam edin. Bu arada örgü boyu koltuktan itibaren 12 cm. 36 sıra olduğunda, ön yaka için her 2. sırada 1 kere 6, 1 kere 4, 1 kere 3,1 kere 2 ve 4 kere 1 ilmek keserek örgüye devam edin. Örgü boyu koltuktan itibaren 20 cm. 60 sıra olduğunda kalan 21 İlmeği omuz için bir kerede kesin. Sol ön: Sağ önde uygulanan işlemleri ters uygulayarak örün.
Kol: İkisi de aynı şekilde örülecek. Örgü şişine 43 ilmek atarak, 3 sıra 1/1 lastik örün. 4. sıradan itibaren 3 ilmek düz örgü, 2 ilmek ters örgü düzeninde örgüye devam edin. Aynı zamanda kol şeklini verebilmek için iki kenardan her 9. sırada 15 kere 1 ilmek arttırarak örgüye devam edin.
Not: iki kenardan artan ilmekler örgü düzeni takip edilecek şekilde örülecek. Örgü boyu baştan İtibaren 46 cm. 138 sıra olduğu zaman, kol yuvarlağı için iki kenardan arkada uygulanan koltuk kesme işlemini aynen tekrarlayarak, 5 kez uygulayın. Örgü boyu kol yuvarlağından itibaren 17 cm. 52 sıra olduğunda kalan 23 ilmeği bir kerede kesin. Bitirme: Örgü parçalarını ölçüleriyle sabitleyip nemli bezle örterek kurumaya bırakın. Omuzları birleştirin. Yan dikişleri etek ucunda 18 cm.’lik mesafeyi yırtmaç için açak kalacak şekilde birleştirin. Kolları yerlerine takın. Yaka bantı için örgü şişine 102 ilmek atarak, 24 sıra 1/1 lastik örün. 25. sıradan itibaren 14 sıra torba örgü örün.
“Torba örgü: 1. sıra düz ilmekleri düz örün. Ters ilmekleri iplik örgü İçinde kalacak şekilde örmeden alın. 2. sıra ve sonraki sıralarda aynı işlemi tekrarlayın.” ilmekleri açık olarak şişten çıkarın. Yaka bantını yaka kenarı torba örgü İçinde kalacak şekilde yerleştirin. Son sırayı sökerek, iki taraftada açık ilmekleri ilmek dikişi İle dikin. 2 kat örgü İpliğinden, saç örgüsü şeklinde, yaklaşık 100 cm. uzunlukta kordon hazırlayın. Kordonu ön ortasında koltuk hizasına gelecek şekilde geçirin. Desen açıklaması:
1. sıra: “3 düz örgü ilmeğini (ipliği şişin üzerinden alarak) 3 ters örün. ipliği örgü yüzünde bırakarak örülen 3 İlmeği sol şişe geçirin. İpliği, 3 ilmeği içine alacak şekilde örgü tersine geçirin. 3 ilmeği tekrar sağ şişe geçirin. Sıradaki 2 ters İlmeği ters örün.” Böylece 3 İlmeğin yüzünde ve tersinde iplik oluşacaktır. Tırnak içine alınan bölümü sıra boyunca tekrarlayın.
2. sıra: Örgü yüzünde ters örülen 2 ilmeği düz, ters örülen 3 İlmeği (ipliği şişin üzerinden alarak) ters örün. (Haraşo örgü.) Örgü boyunca 1 ve 2. sırayı tekrarlayın.

Örgü Erkek Kazakları Yapılışı

orgumodeliÖrgü Erkek Kazakları Yapılışı

ÖN-ARKA: 138 ilmek başlanacak. İlmekler 2 düz 2 ters olarak dizilip 28 sıra lastik örgü yapıldıktan sora düz örgüye geçilerek örgü devam edilecek. Beden boyu 46 cm’de kol evi oyuntusu için yanlardan I kere 4,1 kere 3 ,2 kere 2,1 kere 1 ilmek kesilip beden boyu 52 cm’de ön yaka ortasından 50 ilmek kesilip ön iki ayrı parça halinde örülmeye devam edilecek. Tüm beden boyu 68 cm’de yanlardaki 32’şer ilmek omuz için 2 kere 16 ilmek kesilerek ön parça bitirilecek. Arka parçada ön parça gibi aynı şekilde başlanıp önde yapılan sıralı işlemler tekrarlanarak örülecek.Tüm beden boyu 68 cm’de arka yaka ortasında 22 ilmek, yanlarından 2 kere 7 ilmek kesilirken omuzlardaki ilmeklerde 2 kere 16 ilmek kesilerek arka parça da bitirilecek.
KOL: 70 ilmek başlanacak. İlmekler 2 düz 2 ters olarak dizili 28 sıra lastik örülecek. Lastik üzerinde düz örgüye geçilirken yanlardan 2 ilmek içerden artışlara başlanıp her 8 sırada bir artışlar yapılarak kolda 96 ilmeğe ulaşılacak. Kol boyu 51 cm’de kol üst kesimlerine başlanıp, 1 kere 3 ,14 kere 2, 2 kere 3 ilmek kesilip kalan 22 ilmekte
kesilerek kol bitirilecek.
YAKA: 168 ilmek başlanacak. Yanlara 3 düz gelecek şekilde ara ilmekler 2 ters 2 düz 2 ters olarak dizilip lastik olarak 22 cm örülecek. Daha sonra yanlardan 3 kere 20’şer ilmek kesilip kalan 48 ilmekde kesilerek yaka bitirilecek.

|